Јавни позив за давање у закуп непокретности у Кумбору

Дирекција за имовину и заступање Општине Херцег Нови објавила је први Јавни позив за давање у закуп непокретности у Кумбору путем јавног надметања, на период од годину. Ријеч је о објектима:

-Дом културе у приземљу стамбено-пословне зграде површине 100м2;

– Школа за основно образовање на првом спрату страмбено-пословне зграде површине 120м2;

– Пословни простор органа локалне управе на првом спрату Зграде Мјесне заједнице површине 72м2;

– Пословни простор органа локлане управе на другом спрату Зграде Мјесне заједнице површине 64м2, по почетној цијени у износу од 800,00 еура мјесечно, односно 9.600,00 еура за читав период трајања закупа.

Предметне непокретности се дају у закуп за потребе обављања образовне дјелатности.

Право учешћа на јавном надметању имају сва физичка и правна лица, која доставе благовремену и комплетну документацију и доказ о уплаћеном депозиту у износу од 100,00 еура на жиро рачун Главног трезора Општине Херцег Нови, број: 510-208-95, уз напомену да се уплаћује на име „депозита за учешће на тендеру“.

Рок за подношење понуда је 18. август. Регистрација учесника ће се обавити наредног дана у Великој сали Општине Херцег Нови у 8:45 часова, а јавно надметање – аукција ће се одржати истог дана, у 9:00 часова у присуству пријављених и регистрованих учесника за надметање.

Ближа обавјештења по основу овог јавног позива се могу добити на телефон: 031-321-052 локал 257 или непосредно у канцеларијама Дирекције за имовину и заступање у згради Општине Херцег Нови, у вријеме пријема странака. О условима и потребној документацији за пријаву, више на линку

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here