Издавање урбанистичко-техничких услова поново у надлежности општина

Урбанистичко-технички услови, односно смјернице за изградњу објекта, као први корак за добијање грађевинске дозволе поново се издају у општинама.

Издавање овог документа неко вријеме било је могуће само у Подгорици у Министарству просторног планирања, урбанизма и државне имовине.

Због боље контроле спровођења планова и израде техничке документације, бољег функционисања и визуелнoг изгледа насеља, уз виши степен стручности, сигурности и поједностављења поступка, издавање урбанистичко-техничких услова од почетка године пребачено је у надлежност Министарства, али, је сада поново враћено општинама, потврдио је секретар за просторно планирање и изградњу, Општине Херцег Нови, Владислав Велаш.

-Што се тиче надлежности код издавања урбанистичко-техничких услова, 1.јануара почела је да важи она уредба о повјеравању дјела послова и сигурно два мјесеца након тога нисмо имали надлежност за издавање услова, односно, сви услови су се издавали у Министарству. Враћена нам је опет та надлежност, опет ограничено, на период од 6 мјесеци, тако да се сада све ради као и претходних година. Свако ко гради може да преда захтјев Грађанском бироу и овај секретаријат издаје урбанистичко техничке услове и за помоћне и за главне објекте – наводи Велаш.

Министарство је, бар за сада, одустало од издавања урбанистичко-техничких услова и препустило је привремено, на шест мјесеци овај посао општинама. Урбанистичко-технички услови, издају се, у складу са Законом о уређењу простора и изградње објеката на основу усвојене просторно-планске документације и без којих градња не може да почне.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here