ИЗБОРИ 2021: РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ХЕРЦЕГНОВСКИХ СЕЛА ЈЕДАН ОД ПРИОРИТЕТА НОВСКЕ ЛИСТЕ

ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ-ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2021

Територија општине Херцег Нови заузима 23 500хектара, на којој је организовано укупно 28 насеља. Од укупног броја насеља њих 10 је дефинисано као рурално и у њима живи свега 5% укупне популације. Ова насеља заузимају територију од преко 15 000ха од чега је свега 2 300 ха пољопривредног земљишта, Остало је означено као пашњаци и шуме. У ову категорију убраја се и читава површина херцегновског дијела Луштице, једног од навећих драгуља црногорског приморја.
Годинама заборављена села у залеђу Херцег Новог и на Луштици, у којима није било могуће задовољити основне потребе као што су становање са неопходном инфраструктуром, рад и друштвени живот, натјерало је становништво да их напусти и спас пронађе у урбаним зонама, наведено је у саопштењу кандидаткиње за одборницу Јасмине Коњевић.

На жалост, велики број засеока данас је потпуно напуштено и у њима живи свега по 2-3 становника. Негдје ни толико. Тачан попис напуштених домаћинстава никада није урађен. На тај начин створиле су се затворене амбијенталне цјелине заробљене у прошлом времену које осликавају једну својеврсну културну баштину овог краја. Док је историјско језгро Херцег Новог било предмет бројних истраживања и пројеката ревитализације, око њега су мала, збијена сеоска насеља са традиционалним каменим кућама препуштена зубу времена.


Новска листа заборављена рурална подручја препознаје као главни потенцијал развоја наше општине. Да би се то постигло неопходно је приступити ригорозној обнови која подразумијева инфраструктурно опремање, враћање идентитета насељима, уређење предијела, обнову локалне економије и пољопривреде и обнову јавних површина. Разумно коришчење природних ресурса, заштита и уређење пољопривредног земљишта, очување аутохтоне флоре и фауне и обнова постојећег градитељског наслијеђа удахнуће дух напуштеним селима и даће им аутономију која је неопходна да поново постану занимљива и погодна за живот.


У протеклом периоду интензивно смо радили на развијању овог концепта. Започели смо са санирањем постојеће и изградњом нове путне инфраструктуре чиме смо ове предјеле приближили урбаним цјелинама. Урађени су бројни пројекти постављања јавне расвјете. Започели смо са изградњом водоводне мреже. Обновљени су многи јавни објекти.
Предстоје нам обимни послови на валоризацији градитељског наслијеђа и изради пројеката брендирања пољопривредних производа чиме би руралне средине наше општине биле препознате на туристичкој мапи као својеврсне препознатљиве амбијенталне целине културне и историјске вредности.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here