Изабран нови Савјет и Надзорни одбор Мјесне заједнице Крушевице

У Мјесној заједници Крушевице јуче је одржан Збор грађана, на којем су изабрани чланови Савјете и Надзорног одбора. Према општинској Одлуци  о мјесним заједницама, предсједник ће бити биран у року од осам дана из реда изабраних чланова Савјета.  

Сједници су присуствала 23 грађанина, чиме је био обезбијеђен кворум да се пуноправно одлучује о избору чланова органа ове мјесне заједнице у наредном четворогодишњем  мандату.  

За Надзорни одбор, подизањем руку, изабрана су три члана: Новак Радовић, Томислав Томашевић и Гајо Радовић.

За Савјет Мјесне заједнице Крушевице изабрани су: Здравка Прњат, Сандра Павловић, Жељко Томашевић, Мићо Муришић, Крсто Радовић, Обрад Павловић и Миленко Дабовић. За чланове Савјета било је предложено 13 кандидата, од којих је путем гласачких листића, изабрано седам имена. 

Сједници су присуствовали представници Секретаријата за локалну самоуправу Општине Херцег Нови.

У прошлом мандату предсједник Мјесне заједнице Крушевице био је Мићо Вавић.  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here