Исплаћено привремено издржавање на основу 50 рјешења

Министарство финансија – Одјељење Алиментациони фонд је 17.06.2024. године извршило исплату привременог издржавања у укупном износу од 28.897,28 еура, а на основу 50 рјешења центара за социјални рад којима је признато право на привремено издржавање дјеце. Од наведеног укупног износа, на име привременог издржавања исплаћен је износ од 25.968,36 еура, док је на име трошкова извршног поступка, који су такође дјеци признати у достављеним рјешењима центара за социјални рад, исплаћено је 928,92 еура.

Када је у питању структура рјешења по општинама, највећи број се односи на ЈУ Центар за социјални рад за општине Котор, Тиват и Будва, ПЈ Будва– 11 рјешења, затим, Бар и Даниловград по 9, Подгорица 8, Бијело Поље и  Мојковац по 3, Пљевља и Цетиње по 2, Беране, Плав и Голубовци по 1.

Привремено издржавање на основу 50 рјешења исплаћено је за 65 дјеце; за узраст до 5 година исплаћено је за 2 дјеце, узраст од 6 до 13 година за 32 дјеце и узраст од 14 до 18 година исплаћен је износ за 30 дјеце.

Када је ријеч о структури по полу родитеља, који су као законски заступници дјеце поднијели захтјев за остваривање права на привремено издржавање, а чијој је дјеци исплаћено привремено издржавање, очева је укупно 5, а мајки 39.

Такође, у међувремену је за 18 дјеце престало право на привремено издржавање, из разлога што су дужници издржавања, у појединим случајевима, почели са уредним измиривањем обавезе плаћања алиментације, или се ради о случајевима у којима су дјеца навршила 18 година живота. У односу на укупан број дјеце (64) којој је 10.05.2024. године исплаћен износ привременог издржавања у 20 % случајева право на привремено издржавање је престало јер је дужник издржавања почео са редовном уплатом алиментације законском заступнику.

Алиментациони фонд је, такође, након исплате привременог издржавања у мају 2024. године, донио и 46 рјешења о повраћају исплаћеног износа привременог издржавања. У 46 случајева повраћаја чека се да истекне рок од 8 дана од дана пријема рјешења, након чега ће бити позната информација да ли је било добровољног повраћаја исплаћених средстава од стране дужника издржавања према Алиментационом фонду, саопштено је из Министарства финансија.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here