ИНСТИТУТ ОДЛОЖЕНОГ КРИВИЧНОГ ГОЊЕЊА ПРИМЈЕЊЕН НА 113 СЛУЧАЈЕВА У ХЕРЦЕГ НОВОМ

Илустрација

Како предвиђа Закон о кривичном поступку, државни тужилац може примијенити институт одложеног кривичног гоњења у случајевима кад нађе да не би било цјелисходно да се води кривични поступак.

У три основна државна тужилаштва – у Херцег Новом, Никшићу и Цетињу примјеном института одложеног кривичног гоњења ријешено је више од 250 предмета, а на основу примјене овог алтернативног начина за окончање предмета у хуманитарне сврхе уплаћено је 74.400 еура, пише дневни лист Дан.

У ОДТ-у у Херцег Новом у 2021. години институт одложено кривично гоњење примијењен је на 113 лица, која су уплатила укупно 29.100 еура у хуманитарне сврхе, саопштио је за Дан руководилац тог тужилаштва Ристо Стијовић.

– Од почетка године у корист хуманитарних организација, јавних установа и невладиних организација, по списку који Врховно државно тужилаштво одређује на почетку сваке године и доставља овом тужилаштву (на списку се налази укупно 81 хуманитарна организација, јавна установа и невладина организација), уплаћено је 29.100 еура – навео је Стијовић у одговору упућеном редакцији Дана.

У највећем броју случајева поступак одложеног гоњења је спроведен због кривичних дјела непоступање по здравственим прописима за сузбијање опасне заразне болести из чл. 287 Кривичног законика Црне Горе, потврђено је нам из сва три поменута тужилаштва.

– Поменути институт најчешће је примјењиван за кривично дјело непоступање по здравственим прописима за сузбијање опасне заразне болести, кривично дјело угрожавање јавног саобраћаја из и кривично дјело фалсификовање исправе – навели су из ОДТ-а у Херцег Новом.

Како предвиђа ЗКП, државни тужилац може примијенити овај институт у случајевима кад нађе да не би било цјелисходно да се води кривични поступак. Одлучујући о предлогу за одлагање кривичног гоњења, тужилац мора имати у виду природу кривичног дјела, околности под којим је учињено, те ранији живот учиниоца и његова лична својства. Да би тужилац прихватио предлог примјене овог института, услов је да је лице раније неосуђивано.

Обавезе осумњиченог у овом случају су да прихвати да отклони штетну посљедицу насталу кривичним дјелом или да надокнади причињену штету, да испуни доспјеле обавезе издржавања, односно друге обавезе утврђене правоснажном судском одлуком. У замјену за одложено кривично гоњење, тужилац може захтијевати од осумњиченог да плати одређени новчани износ у корист хуманитарне организације, фонда или јавне установе или да обави одређени друштвено корисни или хуманитарни рад.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here