ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА „ЕВРОПА САД“ ИЗНАД ОЧЕКИВАЊА

Имплементација програма „Европа сад“ протиче по плану, једногласно поручују са IV сједнице Координационог тијела, а на основу података добијених након исплате зарада за јануар 2022. године.

На основу свеобухватног извјештаја који је припремила Управа прихода и царина за сједницу Координационог тијела, евидентан је повећани број пријављених образаца тако да је, у току фебруара текуће године, поднијето чак 123.085 образаца и то оних који се односе на период од 2011-2022. године, што је број који се раније предавао током више од пола године.

Како је у децембру прошле године измијењен законски оквир, којим су сви привредници у обавези да редовно предају обрасце, на Коордионационом тијелу је истакнуто да су тиме додатно заштићена права запослених из пензијског и инвалидског осигурања.

Из Управе прихода и царина истакли су да је захваљујући овом рјешењу повећана пореска дисциплина, а самим тим су и добијени релевантнији подаци о стварном стању пореског дуга који раније није био евидентиран, иако је постојао.

Из Управе за инспекцијске послове саопштено је да је укупан број запримљених поднесака од почетка примјене програма „Европа сад“ 340, те наглашавају да је, у односу на укупан број осигураника, овај број занемарљив и износи око 0,16%.

Такође, Управа за инспекцијске послове је издала укупно 120 прекршајних налога и наплатила око 73.000 еура, а за 15 захтјева је покренут прекршајни поступак.

-Задовољство примјеном програма „Европа сад“ је уочено код свих државних органа, као и стратешких партнера Уније послодаваца Црне Горе, два репрезентативна синдиката и Привредне коморе Црне Горе.

Када је у питању наплата прихода Буџета, подаци Министарства финансија и социјалног старања иду у прилог томе да је наплата прихода за период јануар-фебруар текуће године изнад очекивања, односно изнад плана за 7%, док је у односу на исти период претходне године већа за чак скоро 20%, наведено је у саопштењу.

Подсјећамо да је у складу са подацима Монстата просјечна нето зарада за јануар износила 686€, што је за 150€ или 27,7% више у односу на децембар 2021. године. Ако се има у виду да су потрошачке цијене у јануару 2022. години у односу на децембар 2021. године забиљежиле раст од 1,3% произилази да су реалне зараде за исти период забиљежиле раст од 26,1%.

Како би се овај позитивни тренд наставио Координационо тијело је своју V сједницу заказало за средину марта.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here