И у наредном периоду бесплатне стоматолошке услуге за осигуранике

Осигураници ће имати услуге стоматолошке здравствене заштите и наредне двије године, саопштено је из Фонда за здравствено осигурање. ФЗО је у претходна два мјесеца спровео процедуру која је обухватала расписивање Јавног позива за достављање понуда ради закључивања уговора о пружању стоматолошке здравствене заштите осигураницима у Црној Гори и провјеру достављене документације, која као резултат има закључивање уговора са стоматолошким ординацијама.

-На Јавни позив пристигло је 195 пријава, 176 за стоматолошке ординације и 19 ортодонтских ординација. Уговори су закључени са свим стоматолошким ординацијама које су се пријавиле и испуниле услове дате јавним позивом, саопштено је из ФЗО.

Изузетак представља свега неколико стоматолошких ординација које због неиспуњавања законом прописаних услова, односно личним одлукама нису закључили уговоре са Фондом за здравствено осигурање.

– Имајући у виду огромно интересовање стоматолошких ординација које се огледа у великом броју пријава и закључених уговора са Фондом за здравствено осигурање Црне Горе, закључујемо да ће се услуге стоматолошке здравствене заштите и у наредном двогодишњем периоду пружати на задовољство свих наших осигураника, казали су из Фонда.

Напомињу да је Фонд за здравствено осигурање Црне Горе одржао низ састанака са више представника Стоматолошке коморе на којима су донијети конкретне мјере у циљу даљег унапрјеђења стоматолошке здравствене заштите.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here