И МИ БОКЕ: НЕЗАПОСЛЕНО ЈЕ ДВОСТРУКО ВИШЕ ЖЕНА НЕГО МУШКАРАЦА С ИНВАЛИДИТЕТОМ

Потребе жена с инвалидитетом, као двоструко дискриминисане групе, нису адекватно препознате, показала је Родна анализа утрошка буџета Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом коју је урадила Иницијатива младих с инвалидитетом Боке (И МИ Боке).

Како је саопштено из ове организације, анализирани подаци, између осталог, указују да је број незапослених жена с инвалидитетом у посљедњих пет година повећан три пута. На бироу се тренутно налази 6612 жена с инвалидитетом, од чега половина има завршен тек први степен стручне спреме. Незапослено је двоструко више жена него мушкараца с инвалидитетом са И степеном стручне спреме (3533 жена, 1779 мушкараца). Године, инвалидитет и пол утичу на то даЦрна Гора има 156% више незапослених жена него мушкараца с инвалидитетом старијих преко 50 година (4119 жена, 2636 мушкараца). Највећи број незапослених жена с инвалидитетом чине жене са лакшим обликом инвалидитета, два пута више у односу на мушкарце с истим степеном инвалидности.

Анализа указује да, иако се издвајају значајна средства за професионалну рехабилитацију особа с инвалидитетом, жене из те категорије су и даље већински незапослене. Такође, стандардне мјере професионалне рехабилитације не доприносе значајно смањењу њихове незапослености.

Организација И МИ Боке је у оквиру пројекта „За родну равноправност особа с инвалидитетом у области рада и запошљавања” анализирала податке о незапосленим особама с инвалидитетом које се у посљедњих пет година налазе на Заводу за запошљавање Црне Горе, и то у односу на пол, статус, степен стручне спреме, године старости и степен инвалидитета. Анализа није усмјерена само на проблем дискриминације у области запошљавања, већ на неопходност увођења принципа родне равноправности у све сегменте буџетског процеса.

Када је ријеч о укључености жена с инвалидитетом у програм професионалне рехабилитације, подаци указују да је у процес професионалне рехабилитације укључено је више жена него мушкараца с инвалидитетом. Посебно је значајно повећање укључених жена с инвалидитетом од 2016. године када је тај проценат износио 56,19% у односу на 2020. годину када износи 65,46%.

Једини подстицај за запошљавање жена с инвалидитетом је у облику давања предности пројектима који предвиђају њихово запошљавање у оквиру грант шема, али ЗЗЗЦГ не посједује податке о особама с инвалидитетом запосленим на овај начин, разврстане према полу.

Све наведено указује да је потребно измијенити тренутне правне оквире и предузети додатне кораке који ће нудити бољи подстицај и повећати број запослених жена с инвалидитетом. Напомињемо, да је буџет Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом за 2020. годину износио више од 12 и по милиона еура, а да је његов једини циљ да се подстакне запошљавање ОСИ.

У наредном периоду, И МИ Боке ће дефинисанти препоруке за конкретне кораке и мјере које треба предузети да би се достигла родна равноправност у области запошљавања ОСИ. Сажетак анализе уз главне налазе и препоруке биће штампан на црногорском и енглеском језику и дистрибуиран, како доносиоцима одлука, тако и свим заинтересованим странама.

Ове активности спроводе се у оквиру пројекта „За родну равноправност особа с инвалидитетом у области рада и запошљавања” који је подржан у оквиру регионалног програма „Мрежа за надзор родно одговорног буџета (РОБ)”, којег финансира Аустријска развојна агенција (АДА) и Шведска агенција за међународни развој (СИДА).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here