Хитна медицинска помоћ у Херцег Новом – проблем са недостатком љекара

На основу питања РТХН упућених Заводу за хитну медицинску помоћ Црне Горе, одговорили су из ПР службе  о раду њихове организационе јединице у Херцег Новом.  

Ријеч је о деликатној, одговорној и хуманој професији коју обављају љекари у  Хитној помоћи, од које наши суграђани имају, када то захтјевају околности, велика очекивања. Некада се деси да прође доста времена од позива дежурној служби до доласка Хитне помоћи на лице мјеста.  Да ли је ријеч о недовољном броју возила и екипа којима располаже Организациона јединица у Херцег Новом?

– Пружање хитне медицинске помоћи у јединици Завода за хитну медицинску помоћ у Херцег Новом организује се сходно расположивим људским ресурсима унутар саме организационе јединице.

Од формирања Завода 2010. године па до 2021. године није се на адекватан начин водила кадровска политика унутар Завода, те су љекари који су добили специјализације за јединицу Завода за хитну медицинску помоћ у Херцег Новом – пребацивани у друге организационе јединице. Као посљедицу неадекватне кадровске политике имамо недостатак кадра који надомјештамо кроз допунски рад и ангажовање љекара из других организационих јединица Завода.

Оно што треба да знају грађани Херцег Новог као општине која покрива велику територију јесте да Хитна помоћ Херцег Нови настоји да пружи адекватну услугу свим грађанима Херцег Новог.

 Колико је медицинских екипа ангажовано у смјенама? Да ли је задовољавајући број љекара и медицинског особља, у околностима које захтјева град као што је Херцег Нови? Уколико сагледавате потребу за већим бројем љекара, медицинских техничара и других занимања која су овдје неопходна – да ли сте предузели активности да се ангажује додатни кадар на тим радним мјестима?

-У организационој јединици Завода за хитну медицинску помоћ у Херцег Новом ангажован је довољан број екипа који јасно прати тренутни обим посла, а који се огледа кроз број кућних посјета и број прегледа у амбуланти.

Завод за хитну медицинску помоћ Црне Горе свакодневно прати и води евиденцију кроз распоред рада и опсег рада на нивоу цијеле државе, те тако у организационој јединици у Херцег Новом. Да би се љекар из јавног здравља (Домови здравља, Опште болнице) или љекар из региона ангажовао по основу допунског рада у Заводу – за то постоји јасно дефинисана законска тј. правна процедура.

 Колико је љекара ангажовано у ноћној смјени, уколико се затражи помоћ упросторијама Хитне помоћи или укаже потреба за интервенцијом на терену. Тај ангажман захтјева непрекидни рад од 48 часова и да ли је то довољно екипа да „покрију“ дневну и ноћну смјену?

-Медицински тимови Завода за хитну медицинску помоћ Црне Горе у Херцег Новом обављају дванаесточасовно или двадесетчетворочасовно дежурство. Дванаесточасовно радно вријеме подразумијева два радна и два слободна дана, док двадесетчетворочасовно радно дежурство подразумијева двадесетчетворочасовни боравак на радом мјесту, а након тога законски предвиђено слободно вријеме.

Завод за хитну медицинску помоћ Црне Горе заједно са шефовима организационих јединица Завода на основу броја прегледа и кућних посјета процјењује потребе ангажовања додатног кадра тј. већег броја љекара у дневним или ноћним смјенама. Процјена се врши свакодневно с обзиром на недостатак одређеног броја љекара у Заводу, а све као посљедица погрешне кадровске политике Завода у претходном десетогодишњем периоду. Љекари нијесу били мотивисани од стране бивших менаџмента за рад у Заводу, а дугогодишњи радници Завода су због неадекватног третмана напуштали Завод.

Каква је сарадња са осталим установама из примарне здравствене заштите, као што јеДом здравља и амбуланте у Херцег Новом, и Болнице Мељине?

-Сарадња са Домом здравља и Општом болницом је на завидном, професионалном нивоу уз пуно разумијевање заједничке наслијеђене проблематике коју настојимо да ријешимо у свакодневној комуникацији, а све у циљу заштите здравља пацијената.

Са колико возила Хитне помоћи располаже возни парк у Херцег Новом:

– Јединица Завода за хитну медицинску помоћ у Херцег Новом располаже са два комплетно опремљена санитетска возила.

Како оцијењујете рад Организационе јединице Завода за Хитну медицинску помоћ у Херцег Новом. Да ли могу да одговоре потребама грађанима и великом броју туриста који преко цијеле године бораве у нашем граду?

-Рад у јединици Завода за хитну медицинску помоћ у Херцег Новом одвија се на професионалном нивоу уз свакодневну комуникацију и упознавање са проблематиком унутар саме јединице.

                       ПР служба Завода за хитну медицинску помоћ Црне Горе

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here