ЕКОНОМСКА НЕРАВНОПРАВНОСТ УЗРОК ВЕЛИКОГ БРОЈА ДИСКРИМИНАЦИЈА

Равноправност полова једно је од основних људских права. Локални акциони план Општине Херцег Нови, као основни документ за постизање родне равноправности, има предвиђени оквир дјеловања за временски период од четири године, односно од 2021-2025, чуло се на Централној расправи уприличеној у сали Скупштине општине.

Како је за РТХН казала консултанткиња у изради ЛАП за родну равноправност и тренерица о родној равноправности Бранка Влаховић, у Херцег Новом најзаступљенија неравноправност је у насиљу над женама и у тој области се најтеже постижу резултати. Због тога је потребно подићи свијест о потреби да постоји родна равноправност. Поред тога, заступљена је и дискриминација осјетљивих категорија становништва, попут особа са инвалидитетом, припадника ромско-египћанске популације, људи са села или економски угрожених.

– Морамо знати да све врсте дискриминације потичу углавном од економске неравноправности. У данашње вријеме је то највећи проблем. Економски неравноправна осова подложна је свим врстама дискриминације, о томе треба пуно водити рачуна. Што прије створимо друштво у које омогућује свакоме да заради, имаћемо пуно мање дискриминације – казала је она.

Радну групу за израду Нацрта ЛАП за родну равноправност, прича Влаховић, чинили су одборници, запослени у локалној управи, представници НВО сектора и јавних установа попут Центра за социјални рад, Управе полиције и школа, јер је било веома важно чути како сви они виде заштиту од дискриминације.

– Када причамо о родној равноправности, трудимо се да сви схвате да је ријеч о заједничком животу мушкараца и жена и њиховој равноправности, коришћењу најбољих капацитета и знања, искустава и особина мушкараца и жена. Различити смо као људи, жене се разликују међу собом, као и мушкарци и ако смо равноправни и свима створимо једнаке услове да функционишу, искористићемо од њих најбоље од онога што знају и умију – сматра Влаховић.

Локални акциони план обухвата анализу стања, те циљеве и активности предложене у склопу седам приоритетних области које су дефинисане у складу са националним приоритетима  и то: унапређење родне равноправности и људских права жена, родно осјетљиво образовање и васпитање, родно осјетљива здравствена заштита, родно засновано насиље, родна равноправност у економији, равноправност у процесу одлучивања у политичком и јавном животу, као и медији, култура и спорт,

Према ријечима Бранке Грубор Божовић, у свакој области је одређен циљ, начин рјешења и мјере које треба предузети, као и носиоци активности, партнери, временски оквир, индикатори и потребна финансијска средства за реализацију предвиђених задатака.

– Методологија израде плана је била усмјерена на сагледавање потреба за постизање родне равноправности у општини Херцег Нови. Основни циљ овако засноване метотологије био је да се креира документ који обједињује различите аспекте локалних јавних политика, већ примјењене у пракси кроз мјере и акције, чија је реализација отпочела и да им се придода нова димензија или синергијски ефекат њиховог повезивања у оквиру овог документа – објашњава она.

Потписивањем Меморандума о сарадњи Општина Херцег Нови је у сарадњи са канцеларијом за равноправност полова Владе Црне Горе и мисије Међународне организације за безбједност и сарадњу (OSCE) у Црној Гори, приступила изради овог локалног плана.

– У том циљу формирана је радна група коју су чиниле представнице институција и установа из Општине Херцег Нови из области образовања, социјалне и дјечије заштите, здравства, запошљавања, безбједности, нво и удружења, као и представници локалне самоуправе – казала је Грубор Божовић.

Циљ је заједничким дјеловањем повећати степен поштовања и толеранције међу мушкарцима и женама у локалној заједници и шире, а и постићи већу видљивост и позитивну реакцију јавности на питања из ове области, закључила је Грубор Божовић.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here