Дупло већи број предмета против јавних функционера у Херцег Новом

Андрија Војводић, судија Суда за прекршаје у Будви одјељење у Херцег Новом

Херцегновско одјељење Суда за прекршаје у Будви у прошлој години су, на иницијативу Агенције за спријечавање корупције, имали 62 предмета против јавних функционера због неподношења извјештаја о приходима и имовини или достављања нетачних података, што је увећање од готово 100 одсто у односу на 2021. годину.

Због кршења закона о спријечавању корупције у херецегновском одјељењу Суда за прекршаје у Будви током прошле године против јавних функционера у нашем граду покренут је већи број поступака него годину раније, казао је судија Андрија Војводић.

– Током 2022. године имали смо 62 предмета, за разлику од 2021. када смо имали 34, што је раст од скоро 100 одсто. Они се односе на неподношење обавезног извјештаја јавног функционера о приходима и имовини или је поднесени извјештај са нетачним подацима. За ове прекршаје прописане су новчане казне од 500 до 2000 еура, односно од 1000 до 2000 еура.

Током прошле године у раду одјељења Суда за прекршаје у Херцег Новом нашла су се 3 393 предмета.

– Судије овог одјељења су током 2022. године успјеле да ријеше 2 280 предмета, од чега је 1830 предмета било у прекршајном поступку, а 450 се односило на извршење прекршајних санкција. У рјешене спадају и предмети хитне природе којих је током претходне године било чак 399, у којима су окривљени хитно доведени на суд, поступци завршавани и изрицана прекршајна санкција.

Примјетно је повећање предмета због кршења закона о безбједности саобраћаја на путевима истиче Војводић.

– Имали смо 2 113 таквих предмета, а повећање је уочено и у дијелу нарушавања јавног реда и мира и њих је прошле године било 167. У порасту су и предмети који се баве насиљем у породици и за разлику од 2021. године када их је било 73, претходне смо имали 96. Успјели смо да завршшимо 73 предмета.

Када је ријеч о насиљу у породици у 60 предмета је поред санкција изречена и заштитна мјера.

– Ту мјеру карактерише забрана узнемиравања и ухођења жртве насиља и таквих мјера је било 45. У седам случајева смо изрекли мјеру удаљења из стана и у четири случаја је изречена мјера забране приближавања жртви насиља. Све остале мјере се односе на неку врсту лијечења починиоца од зависности, казао је судија Војводић.

Суд за прешаје у Будви са одјељењима на црногорском приморју током прошле године биљежи 13 066 запримљених предмета, што је око 60 одсто више у односу на 2021. годину.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here