Друга фаза проширења Аеродрома Тиват

Аеродром Тиват

Влада Црне Горе је на сједници усвојила информацију о поступку експропријације непокретности у захвату друге фазе Аеродрома Тиват. Одобрена је експропријација земљишта за другу фазу проширења ове ваздушне луке.

За корисника експропријације је одређено Министарство саобраћаја и поморства, које је задужено да обезбиједи неопходна средства за њену реализацију.

Подручје предвиђено за вршење концесионе дјелатности на Међународном аеродрому Тиват обухвата површину од 157,86 копненог дијела и 8,83 хектара акваторијума, и подијељено је на три фазе реализације. Захват прве фазе обухвата 84,7 хектара , а друге фазе 56 , док је трећом фазом обухваћена површина од 17,38 хектара.

– Иако је концесионим актом предвиђено да ће се реализација друге фазе одвијати у четвртој и петој години инвестиционог програма, на сједници је наглашено да је неопходно без одлагања приступити рјешавању имовинско-правних односа на катастарским парцелама које су у захвату ове фазе, јер се ради о великом броју катастарских парцела које су у власништву приватних лица, те је потребно благовремено извршити експропријацију непокретности – наведено је у саопштењу Владе Црне Горе.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here