Доклестић добила првостепену пресуду по тужби против Водовода

Основни суд у Херцег Новом поништио је одлуку о избору и именовању Бора Лучића за извршног директора предузећа Водовод канализација и наложио туженом да у року од осам дана од дана правоснажности пресуде изврши поновни избор пријављених кандидата по конкурсу за извршног директора од 3. октобра 2022. године.

Тужбу је покренула бивша директорица Водовода Оливера Доклестић која се и пријавила на конкурс а како каже годину и по дана траје њена борба за доказивање истине али и за правду, достојанство и част.

Како наводи у саопштењу за јавност, на основу систематизације радних мјеста извршни директор мора имати VII степен стручне спреме, односно, високо образовање према претходно наведеним условима из Статута Водовода  и радно искуство од 5 година на руководећим мјестима. Доклестић наводи да је одлука Одбора директора ДОО „Водовод и канализација“  незаконита из неколико разлога:

-У списима ОДТ  Херцег Нови, Кт. бр.18/23 налази се конкурсна документација кандидата, па и преведена диплома Бора Лучића о стеченом степену звања магистра примјењених наука за поморска испитивања од 29.06.2015. године Middlecex university  у Лондону у овјереној фотокопији, а коју је доставио на предметни конкурс за директора предузећа Водовод и канализација , као доказ о завршеном нивоу и врсти образовања, као и акт Министарства просвјете Црне Горе УП И бр 636-196/2017-3 од 28.02.2017. године којим је наведена диплома призната у Црној Гори, ради запошљавања. У неведеној дипломи није назначена просјечна оцјена нити је поводом ове дипломе икада спроведен и завршен поступак изједначавања иностране квалификације нивоа образовања, што је обавеза по Закону. Из дипломе Бора Лучића, коју је доставио у пријави за конкурс, Одбор директора није могао закључити који ниво и врсту образовања овај кандидат има, те самим тим ни да ли испуњава један од прописаних услова конкурса, будући да је конкурсом тражена диплома о стеченом VII 1 нивоу квалификације, односно, 240 кредита.

Доклестић наводи да  другој кандидаткињи Госпави Миловић је незаконито признато испуњавање свих услова конкурса иако иста има завршен Бечелор на Факултету за поморство у Котору, што носи 180 ЕЦТС, а не тражених 240 ЕЦТС, ниво VII 1  четворогодишњих студија.

Једини кандидат, како наводи, који је испунио све услове конкурса је Оливера Доклестић са дипломом грађевинског инжењера хидротехничког смјера, коју је стекла на Грађевинском факултету у Београду.

-Чињенично стање је несумњиво утврђено материјалним доказима из достављене документације кандидата. Уз ове доказе иду и бројне друге чињенице, које Суд у овом случају јесте констатовао али није узимао за релевантне, а то су: непотпун Одбор директора код гласања за избор (три од пет чланова), лични анимозитет чланова Одбора директора према Доклестић, као тадашњој директорици, у чему је предњачио Горан Становчић, а уз њега Мирела Перушковић, предсједница Одбора и Ђорђе Никочевић. Њихова је лична, појединачна одговорност и кривица за читав нелегалан избор директора. Могуће је да су знали да Лучић и Миловић немају комплетну документацију за конкурс, али су то вјешто прикрили силом своје партијске воље и подршке, навела је Доклестић.

Она саопштава и да се код ОДТ  налазе кривичне пријаве против  три члана Одбора директора, против правне канцеларије ДОО „Водовод и канализација“, коју води правница Гордана Петрић, због очигледног „немјешања“ у свој посао, издавања лажних докумената и помагања нелегалном процесу и других радњи које су помогле избору за директора Бора Лучића.

-Такође, у ОДТ се налази и кривична пријава против Александре Мустур, инспекторице рада, која је, такође, по службеној дужности, извршила увиђај у документацију кандидата и у процес избора, те „констатовала да је све проведено по закону“, казала је Доклестић.

Сматра да је по по правоснажности Рјешења Основног суда у Херцег Новом, потребно поновно расписивање конкурса за избор извршног директора ДОО „Водовод и канализација“ – Херцег Нови.

-Потребно је и поништавање свих одлука, које је нелегално изабрани директор Лучић, донио од момента када је сјео на мјесто директора, 3. јануара 2023. и то: систематизација радних мјеста, запошљавање нових људи, отпуштање, кадровске ротације, пословне трансакције, куповине, набавке, ангажовања трећих лица. Свакако би свака од њих морала да буде темељито преиспитана у погледу легалности и смисла. Сада је на политичком тијелу Општине да ли ће на све ово ћутати или ће показати прст образа и морала да се суочи с истином, закључује у саопштењу Оливера Доклестић.

 

3 COMMENTS

  1. Biti prav pred Bogom i narodom ne znači automatski i izvojevati konačnu pobjedu pred sudovima u CG. To je pitanje lukavosti advokata, njihove upornosti i dugotrajnosti postupka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here