Док се не обнови природа Агенција неће давати сагласности које су услов за градњу

Агенција за заштиту животне средине саопштила је да ће за сваку процјену утицаја на опожареним земљиштима бити захтијевано нулто стање биодиверзитета,  те да на на подручјима на којима се биодиверзитет не обнови неће давати сагласност  на процјене утицаја на животну средину.

-Премда је Законом о шумама (члан 41) јасно наведено да је у шуми, на шумском земљишту и голетима забрањена градња привремених и трајних објеката, осим оних у функцији газдовања шумама и дивљачи, обавјештавамо јавност да ће за сваку процјену утицаја на опожареним земљиштима бити захтијевано нулто стање биодиверзитета.

Процес издавања оваквог типа дозволе трајаће најмање пет до десет година, док се не обнови вегетација и живи свијет на опожареном земљишту и оно не буде враћено у пређашње стање, гдје то буде могуће.  Гдје се не обнови биодиверзитет, Агенција неће давати сагласности на процјене утицаја на животну средину.

Суштина процјене утицаја је да се на адекватан начин процијене сви могући утицаји на животну средину, а то није могуће док се не обнови станиште, саопштили су из агенције на свом Фб профилу.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here