ПОСЛОВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА НИВОУ 2019. ГОДИНE

За девет мјесеци у овој години, наплата предузећа Водовод и канализација за домаћинства била је 101,6 одсто у односу на 2019. годину. У поређењу са том рекордном годином, слабија је наплата од привредних субјеката за 4,57 % .  Проценат наплате у односу на оно што је фактурисано износи преко 95 одсто.

Према ријечима директорица ДОО Водовод и канализација ХН Оливере Доклестић, то је постигнуто захваљујући спремности и ефикасности свих служби, успјешној туристичкој сезони, прије свега грађанима, који се одговорно односе према плаћању воде и услуга каналисања отпадних вода.

 

 – Већ три године заборавили смо искључење воде са Плата, а такође смо заборавили и на рестрикције у  систему снабдијевања у шпицу туристичке сезоне. Са 500 до 550 литара у секунди преко Плата, Водовод је у потпуности одговорио на захтјеве потрошача. Имали смо проблеме у неравномјерном односу производње и потрошње воде за подручје ривијере од 15. августа до 25. августа, због велике суше и исцрљивости система. Ниво Опачице спустио се на 13,3  метара испод нивоа мора и двије пумпе су испале из рада. Значи да је ривијера постала значајна туристичка дестинација са 2 400 лежаја у хотелима, са трошењем преко 200 литара по човјеку на дан. Задовољили смо све хотелске потребе за водом. У то вријеме максимална потрошња на ривијери била је 250 л/с, или половина читаве расположиве количине, која се пушта у систем. У Бијелој и Каменарима у вишим зонама биле су недовољне количине воде и зато што недостаје резервоарски  простор за Каменаре. Већ смо предузели активности да до идуће сезоне ријешимо тај  проблем на адекватан начин, објаснила је Доклестић.

Од јуна до краја септембра отклоњена су  укупно 974 квара на водоводној мрежи, обављена је замјена укупно 1 552 водомјера, 508 интервенција на канализационој мрежи и 669 на пумпним станицама канализације.

-Били смо суочени са транспортним проблемима,  што је успоравало брзину интервенције, односно,  доласка до, посебно,  неких мјеста на ривијери. , Радници на водоводној и канализационој мрежи радили су у двије смјене. Осим отклањања кварова по дојави, значајне активности су спроведене за детектовање техничких губитака воде  у циљу смањења изгубљене, а неприходоване воде, односно, с циљем „враћања“ количине  такве воде у систем снабдијевања ка потрошачима. Радна јединица за детекцију кварова лоцирала је 140 невидљивих, кварова. Проценат, такозване, необрачунате воде се смањује из године у годину за 5 до 10 одсто. Ми предузимамо  мјере да замијенимо и неколико километара тих цјевовода да би приступили смањењу неприходоване, односно, технички изгубљене воде, објаснила је она.    

У минулом периоду  екипе Водовода обавили су замјену цјевовода на дугим  дионицама како би елиминисали губитке воде. Сами су инвестирали  у изградњу  два цјевовода која су коштала 65 260 еура. Санација само једног квара коштала је 13.000 еура.

Технички директор Водовода Горан Симовић је казао да је ријеч о цјевоводима на локацији у  Бијелој и Суторини и да су оба пуштена у систем водоснабдијевања.

 – У Бијелој, од скретања за Валу у насељу Бијела Шкољка, урађен је нови цјевовод у дужини од 200 метара. Снимањем унутар цјеводода открили смо 13 кварова, детектовани су губици од 15 литара у секунди. Све су то били репери и нама показатељи да кренемо у изградњу новог цјевовода у дужини 409 м који се састоји од пет кракова, а најдужи је 210 метара. Уграђени су најквалитетнији материјали који се тренутно налазе на тржишту и покриваће 12 стамбено – пословних објеката и четири секундарне водоводне мреже за већи број потрошача. Урађено  је осам ревизионих окана за прикључке. Слиједи геодетско снимање и израда пројекта изведеног стања што ће бити унијето у  катастар инсталација. Први показатељи  су веома  охрабрујући, смањили смо губитке у Бијелој  8 до 10 литара у секунди. Мораћемо да се посветимо детекцији свих губитака на цијелoj ривијери, објаснио је Симовић.

У Суторини се ради наставак цјевовода од ХДЛ до управне зграде Такси Море, у дужини 1 200 метара.

– Ова  локације није била покривена водоводном мрежом у цјелини. У договору са Агенцијом за изградњу и развој  направили смо динамчки план. Укупно је на овом цјевоводу изграђено 15 ревизионих окана, гдје је већ прикључено шест постојећих  потрошача, а осталих девет ће послужити за прикључење осталих потрошача, који гравитирају овој спортско – индустријској и рекративној зони. Бенефити ове инвестиције су велики и може да се усмjeрава вода у два правца; са резервоара Гомила два ка Суторини и у контра смјеру, рекао је Симовић.

Снимањем челичног цјевовода на ривијери показала су се велика оштећења на појединим дионицама па се ради план санације. На пумпној станици на локацији  Ратишевине отклоњна су два квара а измјеном мјерних мјеста је отклоњена свака сумња на могуће злоупотребе.

По ријечима Доклестић, узимајући у обзир потрошњу воде и број корисника водоводне мреже у нашој општини је било више туриста него што су то показали званични статистички подаци.

Она сматра да би било неопходно да убудуће имају бољу усклађеност туристичке привреде, општинских сектора и предузећа, јер се ради о значајној суми, о неколико десетина хиљада еура ускраћених прихода.   

 У минулих девет мјесеци издата су 62 нова прикључка са 182 нова водомјера, као и 12 прикључака на систем канализације.   

 „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“  БЕЗ ДУГОВАЊА

Предузеће Водовод и канализација је измирило све порезе и доприносе за девет мјесеци ове године, укључујући и плаћање „фамозној“  Регулаторној агенцији којој сваког мјесеца уплаћују око 2 200 еура.

-Испунили смо све обавезе према добављачима, нема дуговања за струју и телефоне. Активно радимо на набавци модерне опреме као што су нивостати и мјерачи протока, сонде, уградња нових пумпних постројења, како би унаприједили процес рада, а редовно улажемо у одржавање мреже.

Како је казала, спремни су да уђу у зимску сезону која је увијек финансијски слабија.

ПОТРЕБНА ОЗБИЉНА СТУДИЈА ЗА РАЗВОЈ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Како је истакла, најбитнија је уска сарадња са Секретаријатом за урбанизам и просторно планирање као и Секретаријата за комуналне дјелатности, услијед снажне урбанизације града у којој поједини објекти не би, у хидротехничком смислу, требали да добију прикључак што им прави веома велике проблеме и у водоводној и у канализационој инфраструктури.

-Систем доводимо до загушења. Водоводна мрежа базирана је на систему који је изграђен прије 40 година, а који је имао три висинске зоне, до 240 метара надморске висине. Свјесни смо да се објекти увелико граде изнад коте 300, што нам прави велики удар на систем и проблеме, објаснила је Доклестић.

За развијање водоводне мреже у височијим зонама, потребна је озбиљна студија снабдијевања општине Херцег Нови са развојним плановима.

ФИЛТЕР СТАНИЦА МОЈДЕЖ И ВОДОИЗВОРИШТЕ ОПАЧИЦА

Сређена је документација и употребна дозвола за Филтер станицу Мојдеж, а при крају је сређивање документације за водоизвориште Опачица, најзначајнији водни ресурс.

Припрема за наредну сезону значи доношење озбиљног акционог плана за смањење техничких губитака у систему, које су за сада успијевали да спусте за 5 до 7% на годишњем нивоу.

-Планирамо нове значајне интервенције током зиме, а смањење губитака у систему мора да буде рађено систематски, уз озбиљан план у који ће се, уз службу детекције, укључити и служба наплате. Почели смо претраживање скоро свих,

око 25 000 потрошачких мјеста који нису доступни дуже вријеме за читање водомјера.

Како је објаснила, да би се знала потрошња воде, на сваком излазном мјесту мора бити постављен водомјер, што не значи да ће она бити и наплаћена, али је потребна због контроле.

Горан Симовић је казао да су са Друштвом за изградњу водоводене и канализационе инфраструктуре потписали уговор о техничкој подршци и дефинисали су активности које подразумјевају мониторинг над колекторо и чишћење пумпних станица као дијела редовних послова, док су  оквиру  ванредних активности отклањали кварове на главном колектору .

– Отклонили смо три већа квара у Ђеновићу. Купили смо агрегат и потисне пумпе а и кадровски смо појачали екипе у сектору канализације, те ријешили емисију непријатних мириса у Кумбору, код Портоновог и Пумпне станице, додао је он.

Са фирмом која ради на елиминацији непријатних мириса из постројења договорена је сарадња.У постројење за пречишћавање отпадних вода ће убацити алге за билошку разградњу и на тај начин ће свести на минимум или потпуно уклонити емисију непријатних мириса. Тај метод се успјешно примјењује у Тивту,  у комплексу ПортоМонтенегро.   

Упућене су похвале за рад служби за техничку оперативу, канализциају, детекцију, плана и развоја, наплате, диспечера, с образложењем да су сви на нивоу задатка, који им је у овом предузећу повјерен.

На Конференцији за новинаре је представљен  нови број гласила Водовод и канализација Билтен 4 Е / број 8 у коме  су обједињене све активности и пројекти овог предузећа. Грађани гласило могу преузети у просторијама Водовода.  

2 COMMENTS

  1. Doklestićka hvali sebe, ja bih volio čuti nalaz nekoga nezavisnoga, ipak je prodaja vode monopolski posao a postoje mnoge vidljive i sakrivene nepravilnosti u ViK.

  2. Profesore, znaš li, kukavče, na što je sve naišla u Vodovodu, kad je postala direktor 2017? Znaš li što je bio Vodovod prije nje? Sjećaš li se kako je vazda falilo vode u julu i avgustu? Ona se ne fali nego priča kako jes. Tako vazda govori u svemu, i s narodom i s političarima. Sreća naša da nam je ona direktor !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here