Дио послова Министарства просторног планирања, урбанизма и државне имовине повјерен општинама

Влада је донијела Уредбу о повјеравању дијела послова Министарства просторног планирања, урбанизма и државне имовине јединицама локалне самоуправе.

Уредбом су послови издавања урбанистичко-техничких услова из надлежности овог Министарства, осим за сложене инжењерске објекте, зграде бруто грађевинске површине 3000 м² и више, хотеле, туристичка насеља са најмање четири или пет звјездица и туристичке ризорте, објекте за које се обавезно расписује конкурс за израду идејног архитектонског рјешења, трг, шквер, шеталште и градски парк, повјерени јединицама локалне самоуправе.

У расправи је оцијењено да ће ово рјешење допринијети економичнијем обављању послова издавања урбанистичко-техничких услова, стабилном и одрживом систему спровођења планова и израде техничке документације, грађења објеката и контроле грађења, саопштено је из Владе.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here