Данас сједница Скупштине општине Херцег Нови

Десета редовна сједница локалног парламента биће одржана данас са почетком у 9:00 часова, уз уживо пренос у радијском и телевизијском програму РТХН.

На дневном реду су 24 тачке, а одборници ће између осталог расправљати о ребалансу буџета за 2022, статусу Болнице Мељине, проширењу гробља на Савини, канализационом колектору у Суторини, документацији о укидању путарине Мељине – Петијевићи, више предлога одлука о утврђивању локације за грађење објеката од јавног интереса…

Предложени дневни ред:

– Информација о тренутном статусу ПЗУ Општа болница Мељине

– Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о Буџету Општине Херцег Нови за 2022. Годину

– Предлог Одлуке о измјени Одлуке о радном времену („Сл.лист ЦГ-општински прописи“ бр. 6/20, 18/21)

– Предлог Етичког кодекса локалних службеника и намјештеника у Општини Херцег Нови.

– Предлог Етичког кодекса одборника и локалних функционера у локалној самоуправи Општине Херцег Нови.

– Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измјени Статута„Паркинг сервис Херцег Нови“ ДОО Херцег Нови.

– Предлог Одлуке о измјенама Одлуке о оснивању „Паркинг сервис Херцег Нови“ ДОО Херцег Нови

– Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о организовању Јавног радио дифузног сервиса „Радио телевизија Херцег Нови“ ДОО („Сл.лист ЦГ-општински прописи“ бр.22/11, 15/16, 37/19)

– Предлог Одлуке о измјенама и допуни Одлуке о оснивању Туристичке организације  Општине  Херцег Нови(„Службени лист РЦГ – општински прописи“, бр.2/05, „Службени лист Црне Горе – општински прописи“, бр.14/18, 6/20)

– Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно грађење локалног објекта од општег интереса – локалногпута на Луштици.

– Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно грађење локалног објекта од општег интереса – објекта водоводне инфраструктуре – резервоара за воду у насељу Ратишевина.

– Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно грађење локалног објекта од општег интереса – објекта водоводне инфраструктуре – резервоара за воду са прилазном саобраћајницом на локацији Јошица – Каменари.

– Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно грађење локалног објекта од општег интереса – објекта привредног развоја – привредниог објекта на локацији кп 505/1,  506/1, 506/2, 508, све К.О. Камено.

– Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно грађење локалног објекта од општег интереса – објекта електроенергетске инфраструктуре – измјештање постојећих далековода – 10 кV и 35 кV у Кумбору.

– Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно грађање локалног објекта од општег интереса – објекта телекомуникационе инфраструктуре радио базне станице мобилне телефоније – РБС „ Бродоградилиште Бијела“ на локацији дио  кп 766/1  К.О. Бијела.

– Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно грађење локалног објекта од општег интереса – објеката привредног развоја – складишта на локацији кп 6056, 6057, 6058, све К.О. Суторина.

– Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно грађење локалног објекта од општег интереса – спортског објекта –  КСЦ „Баошићи“.

– Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно грађење локалног објекта од општег интереса – објекта привредног развоја – привредног објекта на локацији дио кп 617 К.О. Топла.

– Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно грађење локалног објекта од општег интереса – градског гробља на Савини.

– Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно грађење локалног објекта од општег интереса – општинског пута са пратећим објектима на граничном прелазу „Кобила“.

– Предлог Одлуке о  утврђивању локације за постављање односно грађење локалног објекта од општег интереса – канализационе инфраструктуре у Суторини

– План рада за 2022.годину ДОО „Друштво за изградњу водоводне и канализационе инфраструктуре у Општини Херцег Нови“ Херцег Нови.

– Информација о документацији и поступку престанка наплате путарине на магистралном путу Мељине – Петијевић

– Избор и именовања

– Одборничка питања и одговори

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here