Дан заштите Динарида – сачувајмо шуме од сјече али и климатских промјена

Фото: ПП Орјен

Данас (7. октобар) се, пети пут од установљавања, обиљежава Дан заштите Динарида, чиме се указује на важност природног и културног наслијеђа земаља Динарског лука, као и испреплетеност природног богатства и културно – историјских вриједности овог по много чему посебног простора у Европи, саопштили су из Агенције за развој и заштиту Орјена.

Овогодишња тема је, како информишу,  осјетљивост и угроженост  шума и шумских комплекса како у заштићеним подручјима, тако и на читавој територији Динарида, као и потреба улагања додатних напора на регионалном и националним нивоима за унапређење и очување ових важних екосистема. Шумски екосистеми су најзаступљенији и једни од најважнијих екосистема на подручју Динарида, који представљају један од шумама најбогатијих региона у Европи.

И поред великог значаја, шуме и шумски екосистеми Динарида су усљед постојећих друштвено-економских прилика све више угрожени. Главни разлог нестанка шума је њихово неодрживо коришћење, засновано на прекомјерној употреби. Такође, учесталост и интензитет шумских пожара су у порасту усљед све израженијих климатских промјена.

-Заједнички интерес и потреба земаља Динарског лука су повећању отпорности западнобалканских шума и пејзажа што се може постићи само заједничким напорима кроз побољшање регионалне сарадње како би били што боље припремљени за суочавање са ризицима и пријетњама по шумске екосистеме. Стога Паркови Динарида као регионална организација позивају све актере, доносиоце одлука, управљаче заштићених подручја, шумаре, приватне власнике шума, да уложе додатне напоре на успостављању дугорочне међуресорне сарадње, регионалних и националних мрежа и јачању капацитета у циљу ефикасног одговора на све израженије притиске на шумске екосистеме у подручју Динарида, наводе у саопштењу.

Шуме Парка природе Орјен

За разлику од општег стања широм Динарида, гдје шуме страдају у претјераној сјечи, у Парку природе Орјен ова појава није толико значајна, колико је то утицај климатских промјена.

 

-Наиме, након масовног напуштања катунског сточарства у другој половини прошлог вијека, дошло је до значајне обнове шумског покривача, првенствено букове шуме. Задњих година је управо ова, још увијек млада шума, на више локација изложена сушењу, подстакнутом климатским промјенама, високим љетним температурама и мањком падавина. Док у локалу тешко можемо утицати на сушење шума, на гашење шумских пожара-можемо. У неколико заједничких акција са херцегновским ватрогасцима успјешно су угашени пожари изазвани ударима громова на самим планинским врховима (чија учесталост се такође приписује климатским промјенама), те су тако сачуване мунике-ендемска врста бора, један од симбола Парка природе Орјен. Ваља истаћи да Парк природе Орјен периодично организује у сарадњи са ресорним секретаријатом акције пошумљавања отворених простора, што, осим еколошког, има и едукативни значај, јер су волонтери добрим дијелом ученици херцегновских школа, саопштавају из Агенције.

Дан заштите Динарида, 7 октобар, установљен је 29. маја 2019. године на Генералној Скупштини  Паркова Динарида – мреже заштићених подручја Динарида у Парку природе Блидиње (Босна и Херцеговина).

Динариди (Динарски лук) представљају један од највећих  планинских ланаца у  Европи, који повезује  осам држава  југоисточне Европе. Мрежу Паркова Динарида тренутно чине 110 заштићених подручја. Парк природе Орјен је члан ове асоцијације од 2018. године.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here