Буџет Општине Херцег Нови за 2023. годину планиран на скоро 21,9 милиона еура

У току је Јавна расправа о Нацрту Одлуке о Буџету Општине Херцег Нови за 2023. годину у трајању од 15 дана, закључно са 17. децембром 2022. године.

Укупно планирана примања Буџета Општине Херцег Нови за 2023. годину утврђена Нацртом Одлуке о Буџету износе 21 881 000 еура. Најзначајније учешће у укупним примањима чини приход од пореза на имовину од 8 000 000 еура или 36,56 одсто укупно планираног Буџета, а за њим су уступљени приходи из државе, односно,  централног трезора у износу од 6 110 000 еура или 27, 92 одсто укупног Буџета.

Средства по основу уступљених прихода из Буџета државе планирана су, у односу на остварење текуће године и значајно су повећана у складу са законском регулативом. У укупном износу ови приходи износе 6 110 000  еура и то: приход од пореза на доходак физичких лица 3 550 000 еура и приход од пореза на промет непокретности 2,5 милиона еура, као и уступљени приход од концесионих накнада за коришћења природних добара који укупно планиран на 60.000 еура. То је, како је наведено у образложењу Нацрта, уступљени приход који се Општини Херцег Нови уплаћује из Државног трезора свакодневно и то је приход на који се не може утицати, јер се у зависности од прилива средстава у трезор, локалним самоуправама уплаћују средства.

По основу накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта и урбане санације планирани су приходи у износу 2 600 000 еура, а по основу кредита 1650 000 еура.

Расходи  капиталног Буџета планирани су на 5 930 000 еура, или 27,10 одсто укупног Буџета, од чега  значајно за издатке за улагања у комуналну инфраструктуру, као и хидротехничку структуру, затим изградњу пасареле Зеленика, изградњу гробља и капела, а највећи капитални издатак је реконструкција и санација локалне путне мреже и шеталишта у укупном износу од 2 000 000 еура, наводи се у образложењу Нацрта Одлуке о Буџету Општине за 2023. годину.

Значајан дио у расходима оперативног буџета припада обавезама из ранијег периода. У текуће расходе спадају бруто зараде и доприноси који су планирани на 3 585 600 еура, отпремнине (30 000), издаци за одборнике (100 000) и остале накнаде (122 900), затим расходи за материјал и услуге, текуће одржавање, трансфери за социјалну заштиту и трансфери институцијама, појединцима, невладином и јавном сектору.

Подсјећамо, у оквиру Јавне расправе , примједбе, предлоге, сугестије и мишљења у писменој форми  на Нацрт Одлуке о Буџету Општине за наредну годину, достављају се на адресу Општине Херцег Нови – Секретаријат за финансије, преко Грађанског бироа Општине Херцег Нови или мјесних заједница, или у електронској форми на мејл  finansije@hercegnovi.me.

 Централна јавна расправа биће одржана у сали Скупштине општине Херцег Нови 16. децембра, са почетком у 10.30 часова.

Јавну расправу организује Секретаријат за финансије Општине Херцег Нови.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here