БУДВАНИМА И ТИВЋАНИМА ЗАБРАЊЕН ИЗЛАЗАК СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНА

Министарство здравља, на предлог Института за јавно здравље Црне Горе, на основу Закона о заштити становништва од заразних болести донијело је данас наредбу којом се забрањује локалном становништву излазак са територије Општине Будва и Општине Тиват.
Забрана се не односи на: обављање редовних радних задатака, на основу потврде послодавца; остваривање здравствене заштите, на основу медицинске документације; његу лица која усљед болести, стања или посљедица повреде нијесу способна да самостално обављају свакодневне животне активности, што се доказује потврдом коју издаје изабрани доктор ових лица и изводом из одговарајућег матичног регистра грађана којим се доказује међусобно сродство ових лица или уговором о њези или издржавању којим се доказује међусобни правни однос ових лица; одржавање личних односа дјеце са родитељем са којим не живе, у складу са судском одлуком.
Такође, у Наредби за предузимање привремених мјера за спрјечавање уношења у земљу, сузбијање и спрјечавање преношења новог коронавируса („Службени лист ЦГ“, бр. 3/21, 7/21 и 13/21) у члану 1а став 1 тачка 1 алинеја 5 мијења се и гласи:
“- привредних друштава и предузетника који обављају угоститељску дјелатност у угоститељским објектима (ресторани, кафане, кафетерије, хотелски ресторани и слични угоститељски објекти), осим за госте који су смјештени у хотелу (уз обавезу да гостима оброке сервирају у собама и забране коришћења заједничких просторија за одмор и рекреацију (базени, спа центри, сауне, теретане, ТВ сале и сл.) и припреме и издавања хране, по поруџби, без задржавања и конзумације испред објекта који послује храном, укључујући кетеринг, у периоду од 7 до 22 часа, уз потврду послодавца,”.
Наредба о измјени и допуни наредбе за предузимање привремених мјера за спрјечавање уношења у земљу, сузбијање и спрјечавање преношења новог коронавирус, ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу Црне Горе.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here