АСК: Преиспитати конкурс за избор директора РТВНК

Фото: РТЦГ

Агенција за спречавање корупције (АСК) указала је да је потребно сагледати да ли је расписивањем и спровођењем конкурса за радно мјесто директора/ице Радио Телевизије Никшић по умањеним условима (изостављање радног искуства у трајању од пет година као посебног услова) нарушен јавни интерес, преноси РТЦГ.

Агенција је у Мишљењу навела да треба сагледати да ли је спровођењем конкурса по условима који на одговарају онима предвиђеним чланом 32 Одлуке о основању јавног емитера постојало законито и одговорно спровођење повјерених дужности Савјета РТВНК.

АСК је то навела у Мишљењу на Одлуку о оснивању ДОО Локални јавни емитер РТВНК, Статут емитера и Пословник о раду Савјета. Мишљење је потписала директорица Агенције за спречавање корупције Јелена Перовић, а донијето је по службеној дужности.

Агенција је утврдила да су посебни услови за именовање директора, а који су предвиђени чланом 32 Одлуке о оснивању ДОО Локални јавни емитер РТВНК недосљедно преточени у подзаконска акта, односно у Статут Локалног јавног емитера РТВНК.

Појашњава се да је Статут Радио Телевизија Никшић 28. октобра 2021. године донијет од Савјета РТВНК, те Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у РТВНК  29.октобра те године, „на начин да не садрже радно искуство у трајању од пет година као један од посебних услова за именовање директора Радио Телевизија Никшић“.

– Додатно, сагледавајући услове из конкурса објављеног на веб страници Завода за запошљавање Црне Горе, а за радно мјесто директора/ице РТВНК, утврђено је да је код услова који се односи на радно искуство наведено да се пријава за посао може предати без обзира на радно искуство – наведено је у Мишљењу АСК-а.

Како се напомиње, у надлежности је Савјета РТВНК да сходно члану 22, став један тачка један, доноси Статут а и Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста.

– А да сходно члану 52 Статута расписује и спроводи јавни конкурс за избор директора Радио Телевизије Никшић. Агенција је мишљења да је Савјет одговоран за „превид“ посебног услова за именовање директора Радио Телевизија Никшић који се односи на дужину трајања радног искуства од пет година за предметну позицију – навела је АСК у Мишљењу.

Како се истиче, изостављањем посебног услова за избор директора РТНК, спроведени избор директора Локалног јавног емитера Радио Телевизија Никшић у директној је супротности са посебним условима предвиђеним у члану 32 Одлуке о оснивању ДОО Локални јавни емитер РТВНК, „а истим је остављен простор за арбитрано и произвољно тумачење и одлучивање чланова Савјета“.

– С тим у вези, неоходно је сагледати предметна подзаконска акта, иста уподобити са Одлуком о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу Локални јавни емитер РТВН, те сагледати да ли је расписивање и спровођење конкурса за радно мјесто директора/ице Локалног емитера РТВНК ДОО по умањеним условима, односно условима који на одговарају онима који су предвиђени чланом 32 цитиране Одлуке нарушен јавни интерес, односно законито и одговорно спровођење повјерених дужности Савјета РТВНК – наводи се у Мишљењу АСК-а.

Додатно, наводи се, Агенција за спречавање корупције, а имајући у виду мишљење на Закон о Националном јавном емитеру Радио и Телевизија Црне Горе (Службени лист ЦГ бр. 80/20), препоручује да се приликом сагледавања обрађених прописа дефинишу јасне процедуре које се односе на именовање директора РТНК.

– А које треба да обухвате предвиђање прецизних критеријума за избор, уз прецизирање врсте радног искуства у смислу предвиђања дужине трајања радног искуства у новинарској струци, односно радног искуства на руководећим позицијама, образовање стручне и независне комисије за оцјену поднијетих пријава по конкурсу, успостављање критеријума за оцјењивање кандидата, као и објављивање одговарајуће документације кандидата на основу које је спроведен поступак оцјењивања кандидата – наведено је у Мишљењу АСК-а.

Наведеним би, тврде, била обезбијеђена већа транспарентност самог процеса избора и именовања, а самим тим смањио би се простор за арбитрарно и потенцијално произвољно одлучивање Савјета, као погодно тле за разне врсте злоупотреба, које условљавају појаву трговине утицајем. – Што у крајњем може утицати на остваривање права и интереса грађана у области информисања – пише у Мишљењу АСК-а.

Извор: Радио телевизија Црне Горе

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here