АПЕЛ МОРСКОГ ДОБРА ЗАКУПЦИМА ПЛАЖА

Јавно предузеће Морско добро апеловало је још једном на закупце плажа да ставе купалишта у функцију. Сходно Уговору о коришћењу морског добра, закупци плажа су били дужни да ставе купалишта у функцију до првог маја текуће године

Према ријечима помоћнице директора Морског добра Иве Франете, рок је продужен до краја маја, због епидемиолошке ситуације и лоших временских услова.

– ЈПМД још једном позива све закупце плажа да ставе купалишта у функцију, тиме што ће поставити плажни мобилијар, на прописан начин видно обиљежити ограђивање водене стране купалишта постављањем повезаних бова, обезбиједити редовно одржавање чистоће, припремити објекте и организовати спасилачке службе, а све у складу са Условима за уређење купалишта, урабнистичко-техничким условима издатим од стране Јавног предузећа –  казала је она.

Франета је, у складу са протоколом Министарства здравља, позвала све кориснике да се придржавају јасно прописаних мјера у циљу сузбијања пандемије КОВИДА 19, како би успјешно реализовали туристичку сезону.

– Трудимо се да пружимо подршку свим нашим закупцима, имајући у виду околности које смо навели. Уколико закупци не ставе купалишта у функцију до одређеног рока, смтраће се да су извршили тежу повреду уговорених обавеза, а након чега слиједи опомена пред раскид уговора – истакла је Франета.

ЈП Морско добро позвало је грађане да пријављују неправилности које се налазе у зони морског добра, путем званичне Инстанграм странице и путем званичног мejла Јавног предузећа за управљањем морским добром Црне Горе.

Извор: Медиабиро

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here