ОБЕЗБЈЕЂЕНО ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО РОДИТЕЉИМА ДЈЕЦЕ МЛАЂЕ ОД 11 ГОДИНА

Ради спречавања уношења и ширења инфекције новог коронавируса, као и заштите становништва од ове заразне болести, током прекида образовно-васпитног рада у јавним и приватним образовно-васпитним установама и примјене онлине система учења, на основу одлуке органа државне управе надлежног за послове просвјете, једном од родитеља/старатеља/хранитеља/усвојитеља или самохраном родитељу дјетета које није старије од 11 година живота и дјетета са посебним образовним потребама – сметњама у развоју, обезбјеђује се право на плаћено одсуство са рада.

Право на плаћено одсуство не обезбјеђује се запосленима у здравству, Министарству одбране, Агенцији за националну безбједност, Министарству унутрашњих послова, Управи полиције, Управи царина, Пореској управи, Управи за некретнине, Директорату за државни трезор у Министарству финансија који раде на пословима реализације Програма пружања подршке привреди и запосленима, у циљу ублажавања негативних ефеката епидемије новог коронавируса КОВИД 19, који је донијела Влада Црне Горе, Управи за инспекцијске послове, Управи за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове, установама за смјештај лица из области за социјалну и дјечју заштиту, Управи за извршење кривичних санкција, службама заштите и спашавања и у другим органима, службама и правним лицима чија дјелатност је незамјењив услов живота и рада грађана, осим ако су оба родитеља запослена код ових послодаваца.

Субвенције за плаћено одсуство родитеља исплаћиваће се у складу са Програмом пружања подршке привреди и запосленима, у циљу ублажавања негативних ефеката епидемије новог коронавируса КОВИД 19.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here