Утврђен предлог закона о туризму и угоститељству

Влада је  на 50. сједници  утврдила Предлог закона о туризму и угоститељству с извјештајем са јавне расправе. Како је наведено у саопштењу, предлогом закона предвиђено је опредјељење Црне Горе у погледу креирања висококвалитетног туристичког производа, што подразумијева континуирано унапређење квалитета услуге и обликовања туристичко-угоститељске понуде, као и пратеће инфраструктуре у сврху позиционирања Црне Горе као конкурентне туристичке дестинације.

-Нови законски текст, првенствено, треба да омогући лакше и брже остваривање права пружалаца туристичких/угоститељских услуга, нарочито приликом добијања рјешења о одобрењу за обављање угоститељске дјелатности. Такође, треба да ријеши проблем бизнис баријера, као и да ријеши или на најмању могућу мјеру сведе проблем сиве економије, који је у претходном периоду препознат нарочито од стране туристичких посленика који послују у складу са позитивним прописима, образлажу из Владе.

Нови закон је усклађен са Кривичним закоником, који прецизира да је пословање без одобрења или противно одобрењу кривично дјело. Предлог закона је усаглашен са одговарајућим директивама ЕУ о путовањима у пакет-аранжманима и повезаним путним аранжманима, што се посебно односи на заштиту корисника услуга туристичких агенција, кроз јасно прецизиране обавезе пружаоца туристичко угоститељских услуга.  Овим законским текстом предлаже се децентрализација, односно преношење одређених надлежности на органе локалних самоуправа због рационализације и економичности, али и ефикасности, у циљу лакшег и бржег остваривања права субјеката који аплицирају за одобрења за рад објеката.

Новим законским рјешењима су нормативно препознати одређени видови туристичке понуде (здравствени туризам, спортско-рекреативне и авантуристичке активности, угоститељиске услуге на узгајалиштима морских организама и др.), чијим ће се развојем обезбиједити принцип одрживости и унапређења постојеће понуде, у циљу позиционирања земље као висококвалитетне туристичке дестинације, саопштено је из Владе.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here