Просјечна зарада у фебруару 771 еуро

Foto: Ilustracija

Просјечна зарада без пореза и доприноса у фебруару је, према подацима Монстата, износила 771 еуро и била је 1,8 одсто већа у односу на јануар.

Просјечна нето зарада у фебруару је, у односу на исти мјесец прошле године, порасла 9,2 одсто.

Просјечна бруто зарада у фебруару је износила 958 еура.

-Ако се има у виду да су потрошачке цијене у фебруару у односу на јануар забиљежиле раст од 0,5 одсто произилази да су реалне зараде за исти период забиљежиле раст од 1,3 одсто”, наводи се у саопштењу.

Просјечне зараде без пореза и доприноса у фебруару су у односу на јануар порасле у секторима информисање и комуникације 10,7 одсто, вађење руда и камена 10,6 одсто, државна управа и одбрана: обавезно социјално осигурање 9,3 одсто, стручне, научне и техничке дјелатности 5,7 одсто, као и административне и помоћне услужне дјелатности 4,7 одсто.

Раст је забиљежен и у секторима снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 3,9 одсто, образовање 2,2 одсто, финансијске и дјелатност осигурања 2,1 одсто, услуге смјештаја и исхране 1,6 одсто, пословање некретнинама 1,3 одсто и трговина на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала 0,5 одсто.

Пад нето зараде у фебруару у односу на претходни мјесец забиљежен је у секторима здравствена и социјална заштита 5,1 одсто, пољопривреда, шумарство и рибарство 4,3 одсто, умјетничке забавне и рекреативне дјелатности 3,3 одсто, грађевинарство 2,6 одсто, снабдјевање водом, управљање отпадним водама, контролисање процеса, уклањање отпада и сличне активности 1,8 одсто, прерађивачка индустрија 1,3 одсто, остале услужне дјелатности 0,2 одсто и саобраћај и складиштење 0,1 одсто.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here