Спор око пута Мељине – Петијевићи: Влада тражи поништење споразума

Држава је поднијела противтужбени захтјев којим тражи да суд утврди да је ништаван Споразум о раскиду Споразума о изградњи, функционисању и трансферу (БОТ) пута Мељине – Петијевићи који је компанија Универзал Монте потписала 8. маја 2021. године са представницима Општине Херцег Нови и Министарства финансија и социјалног старања.

Универзал Монте је раније поднио тужбу којом тражи исплату четири милиона еура на основу споразума о раскиду уговора за пут Мељине–Петијевићи, плус ПДВ и камату која је за 2022. износила осам процената, док заштитница имовинско-правних интереса државе контратужбом тражи поништење споразума о раскиду уговора, јер сматра да Влада није могла да се задужи на испуњење споразума на основу закључка.

У Привредном суду крајем прошле седмице одржано је рочиште, на коме је замјеница заштитника имовинско-правних интереса Славица Лаковић саопштила да је споразум ништаван.

– Влада је на сједници одржаној 6. маја 2021. године закључком одобрила споразумни раскид и задужила Министарство финансија и социјалног старања да у закону о буџету за 2022. годину предвиди средства у износу од четири милиона еура за исплату предметне обавезе. Такође сматрамо да је предметни Споразум ништаван из разлога што је Влада 27.4.2022. године донијела закључак којим је задужила надлежно министарство да из текуће буџетске резерве исплати износ тужиоцу, а исплата из текуће буџетске резерве може се вршити једино уз сагласност Владе. С тим у вези, Министарство финансија је донијело информацију о статусу закључака Владе, која је донијела закључак од 20.10.2022.године, под тачком 1 усвојила информацију о статусу ових закључака, а под тачком 4 задужила Министарство финансија да у име Владе цјелокупну документацију прослиједи надлежном државном тужилаштву – наводи се у контратужби.

Компанија Универзал Монте је са државом потписала споразум о раскиду БОТ аранжмана 8. маја 2021. године, а потписали су га тадашњи министар Милојко Спајић, предсједник Општине Херцег Нови Стеван Катић и представник инвеститора Ђорђе Влаовић. Од потписивања споразума до подношења тужбе концесионар је послао двије опомене, али до уплате није дошло.

Наплатна рампа са ове дионице дужине 12,5 километара између Херцег Новог и Требиња званично је уклоњена 11. маја 2021.

Сходно Споразуму о раскиду Споразума о изградњи, функционисању и трансферу (БОТ) пута Мељине – Петијевићи обавезе фирме Универзал Монте биле су да достави сву расположиву документацију која се односи на изградњу пута Мељине – Петијевићи, и да о свом трошку заврши започету санацију дијела пута на Котобиљу, док је обавеза Владе Црне Горе била да исплати накнаду од четири милиона еура најкасније до 31.01.2022 године.

Универзал Монте, како су нам раније саопштили из те компаније, испунио је своје обавезе у цјелости, што је записнички констатовано, док Влада Црне Горе није испунила своју обавезу, па је Универзал Монте у априлу 2022. године предао тужбу Привредном суду у циљу извршења уговорне обавезе Владе Црне Горе.

Законски заступник компаније Универзал Монте Младен Ивановић навео је да је истицање противтужбе и њено образлагање супротно начелу економичности поступка, да води увећању трошкова и законске затезне камате, те затражио законом предвиђен рок од 15 дана да се на противтужбу изјасни.

Заступник тужене је казала да не стоје наводи тужиоца, будући да је, користећи се правима Закона о парничном поступку изнијела чињенице и истакла противтужбени захтјев на припремном рочишту. Сагласна је са начином на који је тужилац означио тужену као странку у овом поступку, наведено је у записнику са припремног рочишта у Привредном суду.

Наредно рочиште биће одржано 11. априла.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here