У “Водоводу и канализацији” ХН у току припреме за љетну туристичку сезону

У складу са Планом рада за 2023. годину, а у склопу активности на смањењу губитака на водоводној мрежи, херцегновски “Водовод и канализација” је у Зеленици почео реконструкцију цјевовода AC DN 225, дужине око 300 метара.

Траса новог цјевовода ће бити положена у трупу локалне саобраћајнице од Дома пензионера до магистралног пута.
На локацији код Старог кина трасом локалне саобраћајнице биће одвојен један крак цјевовода ка већ постојећем разводном водоводном шахту. На комплетној траси биће изграђено шест прикључних ревизионих окана са комплетном монтажном водоводном арматуром. Kао цијевни материјал за овај цјевовод користе се PEHD цијеви PN 16 DN 225 mm, које ће бити спајане методом чеоног варења.
На овај начин ће се ван употребе ставити постојећи цјевовод од водоизворишта Опачица до радионице Водовода, на којем су евидентирани губици. Предвиђена вриједност радова је 60 000 еура, а финансираће их и изводити ДОО“Водовод и Kанализација“ са својом техничком оперативом. Предвиђено је да радови буду завршени за петнаест дана, а динамика зависи од динамике радова извођача постављања канализационе мреже на истој траси, коју овај пројекат прати.

Радови на смањењу губитака су у току и на другим локацијама, посебно дуж ривијере гдје је откривено више кварова на мрежи, чијој санацији се приступа одмах по лоцирању.

У Бијелој и Kаменарима је детектовано више кварова „Step testing“ методом која се проводи у касним ноћним и/или раним јутарњим сатима у вријеме минималне потрошње воде. Откривене су двије шире локације са губицима на мрежи од 8,5 и 3 литра у секунди. Евидентирани губици су на старим цјевоводима и у току је детаљнија анализа мјерачима протока, логерима, опремом за акустичну детекцију цурења(геофони) и одређивање микролокација процуривања, да би се изабрала адекватна метода санације.Такође, методом биланса је обухваћено 13 пумпних станица, чиме је одређена разлика између просјечне дневне количине воде која је испоручена у одређену зону снабдијевања и просјечног дневног збира свих количина воде очитаних на потрошачким водомјерима.

Осим ових активности ради се и на повезивању постојеће канализационе мреже кроз Зеленику са главним колектором у трупу магистралног пута како би се спремније дочекала туристичка сезона, са више воде за потрошаче и мање непријатних мириса и загађења средине, наводе из ДОО „Водовод и канализација“ Херцег Нови.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here