Кроз обуке до пуне имплементације система квалитета

Поред унапријеђења система рада, у предузећу ”Водовод и канализација” убрзано ради и на пуној имплементацији ISO система квалитета у свим сегментима пословања.  Одржана је обука за руководиоце, који су укључени у израде Правилника система квалитета.

Мада су ISO стандарди квалитета одавно заживјели  у нашем Друштву, ипак постоји још много могућности али и потребе за њиховим унапређењем. Првенствено је постојала потреба да сви запослени схвате корист од пуне имплеметације правилника, процедура и свих одредби ISO стандарда јер једино тако можемо осигурати потпуну услугу свим корисницима.

Прошле седмице смо организовали обуку за све руководиоце сектора и радних јединица, која је обухватила имплементацију стандарда, препознавање ризика у пословању, писање и примјену процедура, комплетирање документације и правилно архивирање исте, као и примјену стандарда квалитета у свакодневном раду сваког запосленог.

Тренутно су сви руководиоци укључени у припрему израде Правилника система квалитета, који обухвата менаџмент квалитета, процедуре, форме и дужности свих запослених у њиховој имплементацији.

 Након пуне имплементације основних ISO стандарда, радиће се на имплементацији енергетске ефикасности, заштите животне средине и заштите на раду, а потом и на примјени Интегрисаног управљања имовином, чиме ћемо испунити све законске и струковне захтјеве, саопштено је из Водовода.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here