Суд за прекршаје у Будви наплатио 1.6 милиона еура новчаних казни

Илустрација

Суд за прекршаје у Будви, са припадајућим одјељенима у Котору, Херцег Новом, Бару и Улцињу, у 2022. години имао је укупно у раду 20.549 предмета. До краја године ријешено је 14.526 предмета, односно преко 70%. У односу на упоредну 2021. годину ријешено је 3.255 предмета више што представља повећање за преко 20%.

-У току 2022. године примљена су укупно 16.133 нова предмета, што представља огромно повећање у односу на упоредну 2021.годину од чак 40%, у којој је прилив нових предмета износио 11.507 . Стопа ажурности на нивоу суда у току 2022. године износила је 90%, саопштили су из тог Суда.

У структури првостепених прекршајних предмета (ПП поступак) доминирали су прекршаји из области Закона о безбједности саобраћаја на путевима (11.026 или 72,51%), Закона о јавном реду и миру (1.142 или 7,51%), Закона о заштити од насиља у породици (539 или 3,54%), Закона о спрјечавању злоупотребе дрога (424 или 2,78 %), као и Закона о спрјечавању корупције (383 или 2,52%).

-Прекршајни поступци су доминантно завршавани изреченим новчаним казнама (8703 предмета или 78,6 %). Број предмета у којима је наступила застарјелост вођења поступка износио је свега 0,86%, наводе из Суда за прекршаје у Будви.

На основу званичних податка Министарства финансија, Суд је у 2022. години на име изречених новчаних казни и трошкова поступка, као и на име судских такси наплатио укупно 1.600.000,00 еура, што представља повећање наплате у односу на 2021. годину за чак 300.000,00 € или око 24%.

У извјештајном периоду Суд је од укупно 12 систематизованих судијских мјеста функционисао са 10 судија и предсједником суда, а у периоду од јуна до септембра 2022. године, када је био и највећи прилив предмета, суд је функционисао са  укупно 9 судија и предсједником суда, па остварени резултати рада додатно добијају на значају.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here