Директор Дома здравља Херцег Нови смијењен због бројних неправилности у раду

Министар здравља, на основу члана 76 Закона о здравственој заштити, донио је одлуку да се разрјешава Горан Комар, доктор медицине – специјалиста опште медицине, са функције директора здравствене установе Дом здравља Херцег Нови.

Комисија за контролу рада здравствених установа, сходно Плану и програму редовних контрола рада здравствених установа чији је оснивач држава, контролисала је рад и у здравственој установи Дом здравља Херцег Нови, а предмет контроле било је функционисање здравствене установе са правног, економског и медицинског аспекта.

Како је саопштено из Министарства здравља, повод за контролу биле су учестале притужбе пацијената и евидентни проблеми у организационом смислу, што се рефлектовало кроз лошу сарадњу у оквиру самог менаџмента.

– У извјештају Комисије, а на основу достављене документације, утврђено је да се директор није придржавао прописа и општих аката. Комисија је утврдила да је директор супротно Закону о зарадама запослених у јавном сектору, исплаћивао накнаде за чланове Комисије за контролу квалитета здравствене заштите Дома здравља, као и да није образовао ни Комисију за превенцију болничких инфекција, што је прописано Законом о заштити становништва од заразних болести и Правилником о начину и поступку спровођења мјера за спречавање и сузбијање болничких инфекција – наведено је у саошптењу.  

Поред тога, Дом здравља Херцег Нови нема образован Етички комитет, што је предвиђено Законом о здравственој заштити, а супротно члану 33 и 43 Статута, директор није донио Правилник о рјешавању стамбених потреба запослених, Правилник о архивском пословању и Одлуку о пословној и професионалној тајни.

Комисија Министарства здравља утврдила је и да су поједине одлуке о увођењу прековременог рада донијете супротно одредбама Закона о раду, као и да одређени број закључених уговора о допунском раду, такође није у складу са овим и Законом о здравственој заштити, као ни одредбама Правилника о ближим условима за обављање допунског рада здравствених радника и здравствених сарадника. Уз то, директор је закључивао уговоре о дјелу за обављање послова који су у опису систематизованих радних мјеста, чак и поред упозорења секретара установе, што је супротно одредбама Закона о раду и Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста.

Сходно наведеном, неспорно је утврђено да директор није поступао у складу са законом односно да се није придржавао прописа и општих аката приликом обављања дужности директора здравствене установе, због чега су испуњени услови за његово разрјешење у складу са Законом о здравственој заштити.

На мјесто вршиоца дужности директора Дома здравља Херцег Нови, до избора новог директора на основу јавног конкурса, именован је мр Алекса Ђекић, дипломирани правник.

2 COMMENTS

  1. Ako su gospoda iz Ministarstva zdravlja CG voljni da stave ruku u vatru da i u ostalim bolnicama u Crnoj Gori nije u ovoj ili onoj mjeri slično stanje, onda sam čak voljan da im vjerujem. Iznad svega me iznenadilo saznanje kakvu turbo karijeru čovjek može da napravi u ovoj državi. Jedna mudra glava je situaciju u zemlji nazvala „osvetom loših đaka“…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here