ИЗРАДА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УСКЛАЂЕНА СА АКТУЕЛНОМ ЛЕГИСЛАТИВОМ   

Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма је, након сагледавања свих околности везаних за израду Плана генералне регулације Црне Горе, процијенило да је израду овог планског документа потребно наставити, у складу са актуелном легислативом (законодавне власти).

План генералне регулације Црне Горе је плански документ којим се детаљније одређују циљеви и мјере просторног и урбанистичког развоја Црне Горе, уз уважавање специфичних потреба које проистичу из регионалних посебности, разрађују циљеви планирања простора и уређује рационално коришћење простора и подручја мора, у складу са економским, социјалним, еколошким и културно-историјским развојем.

– Планом генералне регулације Црне Горе, поред осталог, одређује се намјена површина, услови уређивања, изградње и коришћења простора, коридори и капацитети инфраструктуре, границе грађевинских подручја, границе обухвата за које се разрађују детаљна урбанистичка рјешења, границе зона урбане санације, простор предвиђен за разраду урбанистичким пројектима, заштићена подручја, правила уређења и правила грађења по зонама, правила парцелације, смјернице урбане санације, смјернице за израду урбанистичких пројеката, смјернице за заштиту културне баштине и др. – објаснили су из овог ресора, а преноси Е-капија.

 Министарство позива заинтересовану јавност и заинтересоване кориснике простора да, сходно законским рјешењима, узму учешће у изради овог значајног планског документа.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here