САНАЦИЈОМ ГЛАВНОГ ЦЈЕВОВОДА У БИЈЕЛОЈ СМАЊЕНИ ГУБИЦИ ВОДЕ

У организацији предузећа Водовод и канализација обављена је санација челичног цјевовода у Бијелој.  Радни тим фирме „Инспект“ из Никшића  изводио је радове на санацији  челичног цјевовода у неколико фаза. Ријеч је о  главном  челичном цјевоводу ДН 500 мм  у дужини  9,35 километра , од резервоара „Змијице“ у Зеленици до рта Свете Неђеље у Kаменарима, који је дио је основног регионалног система водоснабдијевања у Општини Херцег Нови. Санацијом цјевовода  побољшано је водоснабдијевање и значајно смањени губици воде на подручју ривијере. Губици на овом дијелу цјевовода износили су око 10-12 литара у секунди, саопштено је из ДОО Водовод и канализација Херцег Нови.

Од првобитне иницијативе за санацију цјевовода, дошло се до предлога о начину и динамици санације, па се у њену реализацију кренуло у јануару  ове године. Направљена је и договорена динамика радова по којој је Водовод  извео припремне радове који су се односили на одређивање локација за приступ цјевоводу (укупно 8 тачака), извођење машинског и ручног ископа на појединим одабраним тачкама, како би се приступило цјевоводу, кидање, односно, орезивање цјевовода, у  горњој зони. Потом је приступљено пражњењу цјевода од оних количина воде које су се затекле у њему.

Из Водоводa и канализацијe Херцег Нови достављен је  „Извјештај о обављеним пословима на санацији челичног цијевовда ДН 500 мм у Бијелој“.

1. Прва фаза је подразумјевала чишћење цјевовода од наслага корозије и каменца помоћу пумпе високог притиска и ротационо-вибрационе млазнице.

2. Друга фаза је снимање цијевовода у дужини 992 м, како би се утврдило његово стање на појединим локацијама узводно и низводно од отворених тачака, оштећења на њему, као и могући узрок појаве кварова.

Само снимање је показало доста нелогичности у смислу пуњења цијевовода па се дошло до закључка да је он постављен ’’валовито’’ и у тим позицијама, гдје се задржавала вода, највише је оштећен. Откривено је присуство јода, што је показатељ да је у цјевоводу упуштана и слана вода, а да није адекватно испиран.

3. Трећа фаза је имала визуелно детектовање тачкастих кварова (појавио се већи број кварова укупно 24), као и само отклањање истих заваривањем и попуњавањем. Оператива Водовода је на позицији код бензинске пумпе санирала три напрснућа, која су откривена приликом ископа, чиме су смањени трошкови санације.

4. Четврта фаза се односи на наношење двокомпонентног  премаза на сва оштећена третирана мјеста, за који је извођач доставио потребне сертификате, који потврђују да се може користити у цијевоводима за пијаћу воду.

5. Снимање цјевовода послије санације и израда фото документације свих третираних позиција.

  Извођач је планиране и уговорене радове извео у предвиђеном року, на квалитетан начин, а „Водоводу“ је омогућио да има јасну слику о стању цјевовода, потребу да се евентуално изгради нови и обнове постојећи хаваријски испусти, уради испирање цјевовода на квалитетан начин у цијелој његовој дужини. Најважније је да је овим послом учињен значајан посао на смањењу изгубљене воде у систему, што је примарни циљ програма за смањење неприходоване воде у систему, а уједно и  припрема за предстојећу туристичку сезону.

На  више локација у Бијелој на главном цјевоводу уочена су серијска оштећења, кроз која се губе значајне количине воде. Обиласком трасе цјевовода утврђено је да је он у лошем стању са бројним пукотинама. Такође,  на већем дијелу трасе је неприступачан, а мјестимично је дубина од коте терена до њега  преко  четири метра, усљед накнадно набаченог слоја земље. Супротно томе, на неким мјестима је „испливао“ на површину терена усљед скидања земље, за потребе изравнавања терена и прављена паркинг простора или прилаза кућама. Оштећења су узрокована градњом објеката у његовој непосредној близини, при чему није поштовано правило од два метра заштитног појаса око цјевовода, али и четири  метра путног појаса Јадранске магистрале.

Санациони радови су били изузетно тешки, управо због велике дубине и потребе рада багера да би се направио ров довољне ширине у којем је могућ рад екипне за поправку, бравара и водоинсталатера. По окончању туристичке сезоне „Водовод“ се одлучио за студиозни приступ у рјешавању проблема смањења губитака на овом цијевоводу, што је и једна од најзначајнијих тачака ’’Плана и програма рада за 2022 године“, а уједно и припрема за предстојећу туристичку сезону. Први корак у циљу санације био је да се уради гео-позицирање  цјевовода, одреде дубине, на којима се цјевовод налази и уради детекција, односно (CCTV) снимање унутрашњости челичног цјевовода, који на дионици кроз Бијелу има пречник од 500 мм. У октобру  2021. године за потребе снимања ангажована је фирма Д.О.О. ’’Инспект’’из Никшића. Ради се о фирми специјализованој за снимање и санацију цјевовода, која је, иначе, ангажована на пословима испирања и санирања цјевовода у склопу пројекта аутопута Бар – Бољаре. Том приликом је одрађено пет снимака челичног цјевовода на различитим локацијама у укупној дужини од 769 метара. Снимање је показало присуство већег броја тачкастих кварова на локацији код ’’лимених гаража’’  

   Челични цјевовод је изграђен 1982. године, а у власништву је Регионалног водовода Црногорско приморје. Задатак му је да снабдијева херцегновску ривијеру до Kаменара и да дистрибуира вишкове воде ка Тивту и Будви, што је и било све док није изграђен регионални систем од  изворишта Боље сестре, у зони Скадарског језера.  

Такође, њиме је протицала и вода из система Регионалног водовода, закључно са љетом 2017. године, када је компензована недостајућа количина воде за ривијеру, у љетњем периоду. За функционисање цјевовода брине се Д.О.О. ’’Водовод и канализација’’. У протеклој љетној туристичкој сезони, због повећане потрошње воде на ривијери, „Водовод“ је максимално користио све своје расположиве водне капацитете и објекте, па је и главни цјевовод стављен у функцију, саопштено је из ДОО Водовод и канализација Херцег Нови.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here