КОМУНАЛНО СТАМБЕНО: САНАЦИЈА ПУТНИХ ОШТЕЋЕЊА

Запослени у Сектору за одржавање локалних путева Kомунално стамбеног предузећа, завршили су санацију оштећења на путној површини иза продавнице “Примато” у Зеленици.

Завршили су радове на постављању путне решетке због регулације површинских вода са коловоза градске улице у насељу Гомила, која се прикључује на Јадранску магистралу на локалитету Шиштет. Саобраћај је поново у функцији тим тим дијелом улице.

Радници наставиљају  радове на монтажи  заштитне ограде на степеништу од Шиштета према насељу Гомила.

Такође, су замијенили  оштећене саобраћајне знакове на подручју ривијере, у Kумбору, Ђеновићу и Баошићу.

Радници су  завршили  кошење и чишћење ригола дуж пута према цркви у Зеленици.

Запослени у Сектору за одржавање зеленила Kомунално стамбеног доо, завршили су са чишћењем палми у Kаменарима, Бијелој и Баошићу.

Уређен је и сквер  између Бијеле и Каменара.  

извор: https://komunalnostambeno.me/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here