НОВИ СЕНЗОРИ ЗА МЈЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ УСКОРО У НАШЕМ МОРУ

ФОТО: OTT Hydromet US

Министарство капиталних инвестиција потписало је уговор са компанијом Алем Систем доо Сарајево за набавку и уградњу 5 сензора за мјерење квалитета морске воде. Вриједност уговора 97.500,00€, саопштено је из овог ресора.

Набавка и уградња сезнора који ће мјерити одређене параметре морске воде (ниво киселости или алкалности (pH), сланост, кисеоник, температура, замућеност) предвиђена је кроз једну од три кључне активности пројекта “Сивјуз” (SEAVIEWS) која се односи на развој иновативног виртуалног система раног упозоравања за спрјечавање и управљање загађењем мора из различитих извора.

У оквиру пројекта предвиђен је развој дигиталне платформе која ће преко намјенске базе података, прикупљати информације путем мреже паметних сензора и мобилне апликације.

Уградња сензора обезбиједиће детаљно праћење квалитета воде на локацијама на којима су инсталирани, а који ће покривати широк опсег АДРИОН подручја. На овај начин биће омогућено издавање упозорења релевантним заинтересованим странама о потенцијалном загађењу мора на основу резултата напредне елаборације улазних података у реалном времену.

У коначном, циљ пројекта је подии свијест и дугорочно унаприједити и измијенити постојеће националне и регионалне акционе планове. Мрежа “Сивјуз” ће то постићи тако што ће идентификовати неслагања између тренутног и жељеног нивоа безбједности животне средине и предложити корективне мјере и акције за побољшање како би се отклонили сви недостаци и затвориле идентификоване празнине кроз новоразвијени динамички процес креирања политике.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here