ТО ХН: ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ИСПОД ДВА МИЛИОНА ЕУРА

У структури прихода усвојеног Финансијског плана Туристичке организације Херцег Нови за 2022. годину (1.750.995), највише средстава очекују од наплате боравишних такси у износу од милион 100 хиљада еура (1.100.000), што чини 62,83 одсто укупних прихода.  

У односу на Финансијски план 2021. године пројектована наплата од боравишних такси  за ову  годину већа је за 140.000 еура.  Од туристичке таксе у 2022. години, очекују приходе у износу од 324.000 еура, што чини 18,50 одсто у односу  на укупну структуру прихода. Од излетничке таксе очекују свега 10.000 еура наплате. У прошлој години та ставка је била нула. По основу чланских доприноса, планиран приход износи 68.000 еура. Предвиђене су и ставке прихода, као што су донације од пројекта Wonder-Child friendly destinations (40.000); пројекат Cycling rural (2.500). У приходе су укључене и позајмице,између осталих ЈУК Херцег фест дугује 28.649 еура. Очекују приходе и од поврата кредита у износу од 36.105 еура.

За расходе Туристичка организација Херцег Нови за 2022. годину предвиђа укупно милион 750.995 еура (1.750.995 ). Планирани трошкови  на нето зараде су  355.000 еура, на доприносе на зараде и накнаде запослених  126.000 еура и остале трошкове зарада запослених  у Туристичкој организацији. Предвиђена средства за трошкове нето накнаде за рад чланова Извршног одбора износе 15.000 еура. Планирани су расходи  за организовање бројних  манифестација. За Празник мимозе планирано је да уложе 10.000 еура, у Културно забавне туристичке манифестације 50.000, исто толико и за Hype festival. Предвиђени су и трошкови за снимање филма „Живи и здрави“ Ивана Мариновића, у износу од 25.000 еура и друге ставке по основу расхода.  

Основни извори финансирања Туристичке организације општине Херцег Нови су боравишна такса, туристичка такса и члански доприноси, које по закону обрачунава и наплаћује општина Херцег Нови (Управа локалних јавних прихода) и преусмјерава их Туристичкој организацији.  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here