За куповину опреме за Болницу Мељине 50 000 еура

Болница Мељине

Влада Црне Горе је на телефонској сједници усвојила предлог о преусмјеравању средстава  Министарства здравља на Фонд за здравствено осигурање у укупном износу од 401 000 еура од којих ће нешто преко 50 000 бити издвојено за куповину ултразвук доплер апарата и дефибрилатора за Болницу Мељине.

Подсјећамо да су запослени Болнице Мељине почетком октобра апеловали на ресорно министарство и Владу због тешких услова у којима раде без довољно кадра и са застарјелом опремом.

-Медицинска опрема се не одржава, не обезбјеђују се потребни дијелови (за мониторе, ЕКГ апарате и сл.). Тренутно у болници не ради главни стерилизатор на хируршком одјељену, лифт такође на хируршком одјељењу је све чешће у квару и поправља се добром вољом нашег суграђанина. Опрема је застарјела, ништа није ново набављено а ни постојећа се не одржава, поручили су тада запослени.

Одлуком Владе за ОБ Пљевља је опредјељено 300 000 еура, Дом здравља у тој општини око 8.500, КЦЦГ око 42 000 еура.

Како је наведено у информацији средства у износу од 500 000 еура која су уврштена у текући буџет Министарства здравља за 2022. годину преусмјерена су Клиничком центру Црне Горе за оснивање Банке хуманог млијека. С обзиром на то да су капацитети КЦЦЦ ограничени Министарство је кандидовало реконструкцију и доградњу Центра за неонатологију Института за болести дјеце са циљем да се добије простор за Банку хуманог млијека, ткива и ћелија, као и проширење Центра за неонатологију са педијатријом.  У току су финални кораци за расписивање конкурса за идејно архитектонско рјешење које ће финансирати Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма.

-Средства у износу од 500.000 еура  која су уврштена у текуhи буџет Министарства здравља за 2022.годину су преусмјерена Клиничком центру Црне Горе. Узимајуhи у обзир претходно наведено, сходно законским прописима Клинички центар није у могуhности да расписује конкурс за наведену активност, те да реализује предметна средства. Такође, у истом износу, у текуhем буџету Министарства здравља опредијељена су средства  за 2023.годину.

Будуhи да се ради о вишегодишњем пројекту средства за реализацију истог су вeh планирана кроз капитални буџет, како за ову годину, тако и за наредни период. Самим тим средства из текућег буџета Министарства здравља, сходно позитивним законским прописима се не могу користити за исту намјену, наведено је у информацији.

Министарство здравља је тражило од Владе да му омогуhи да се од износа опредијељених средстава за активност Банка хуманог млијека, средства у износу од 401.000 еура искористе за унапријеђење и рјешавање потреба здраствених установа, што би, како су навели, помогло ефикаснијем функционисању здравственог система и унапређењу квалитета здравствене заштите.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here