Ускоро главни пројекат за реконструкцију задужбине на Србини

Школа на Србини

Компанија Инг-Инвест ДОО Даниловград почела је геоистражне радове у циљу израде главног пројекта за реконструкцију школе задужбине на Србини. Ова компанија је израдила идејно рјешење реконструкције  задужбине Бошковић, Ђуровић, Лакетић. Легат је намијењен Херцег Новом са циљем да се заштити и врати васпитно-образовној функцији.

Координатор на пројекту, архитекта из команије Инг – Инвест, Давор Распоповић очекује да ће гГлавни пројекат реконструкције школе у Србини бити завршен за два мјесеца.

– У  циљу израде пројектне документације обављена су одређена сондирања темеља да би се дошло до тачне димензије темељних ослонаца цијеле зграде, како бисмо могли објекат да адекватно реконструишемо и оснажимо.Тренутно се ради на локацији објекта, потврдио је Распоповић за РТХН.

Служба Главног градског архитекте Општине Херцег Нови издала је сагласност на идејно рјешење за реконструкцију школе у Србини. Идејно рјешење реконструкције је, такође, урадила компанија „Инг инвест“ у складу је са урбанистичко техничким условима које је издао Секретаријат за просторно планирање и изградњу Општине Херцег Нови и конзерваторским условима Управе за заштиту културних добара Црне Горе:

– То је објекат који је у врло рушевном стању. Обзиром да није добио статус културног добра, већ само као потенцијално културно добро, оцијенили смо да објекат треба сачувати у изворном габариту, тако да смо и на такав начин приступили реконструкцији, то јест изради пројектне документације. Завршен је први корак, идејно рјешење. Из идејног рјешења се могу сагледати све просторне норме и капацитети цијелог објекта. Надамо се да ће за два мјесеца, можда бити завршен и тај дио документације. Даље слиједи ревизија, односно, контрола такве документације. И ако све буде као што очекујемо, даље ће се приступити изради тендерске документације за избор најбољег извођача и надамо да ће тај објекат убрзо добити своју пуну намјену и да ће коначно заживјети, очекује Распоповић.

Слиједи израда главног пројекта, а потом и тендерска процедура за избор извођача радова које финансира Управа за капиталне пројекте кроз буџет Црне Горе. За израду техничке документације је издвојено 60 000 еура без ПДВ-а, док су средства за финансирање цјелокупног пројекта реконструкције школе предвиђена капиталним државним Буџетом.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here