Регионални водовод: Санитарна заштита изворишта Боље сестре

Регионални водовод Црногорско приморје, очекује да ће ускоро да добије од Управе за воде Рјешење о зонама санитарне заштите изворишта Боље сестре у складу са достављеним главним пројектом. Извјесно је да даље експлоатације шљунка и пијеска у наведеном подручју неће бити па нема потребе за скраћивањем зона санитарне заштите изворишта Боље сестре, саопштио је Одбор директора Регионални водовод Црногорско приморје.

Одважна и промишљена одлука министра Владимира Мартиновића да одбије жалбу на рјешење Агенције за животну средину, коју је уложила грађевинска фирма Монтенегро петрол која је вршила експлоатацију шљунка и пијеска у Другој зони санитарне заштите изворишта Боље сестре, слободно можемо рећи, је једна од историјских за Регионални водовод. То је сатисфакција за дугогодишњу борбу Регионалног водовода да докаже да је експлоатација шљунка и пијеска директни узрочник пада издашности изворишта Боље сестре које снабдијева водом Црногорско приморје (са 2600л/с у 2010. години на 265 л/с ), чиме је нанијета ненадокнадива штета не само Регионалном водоводу већ и Црногорском приморју, односно Црној Гори.

Регионални водовод је годинама захтијевао да се забрани експлоатација шљунка и пијеска у зонама санитарне заштите јер утиче на смањене издашности изворишта Боље сестре, чиме се директно утиче на могућност уредног снабдијевања водом Црногорског приморја. Бројне научне анализе и студије које су рађене у организацији Регионалног водовода недвосмислено су потврдили наведену тврдњу.

Нашу тврдњу је у цјелости потврдила и Агенција за животну средину која је донијела Рјешење у којем је, између осталог, експлицитно речено да да је „Монтенегро петрол вадећи шљунак грубом непажњом опрератера услед девастације природних вриједности у кориту ријеке Мораче на потезу од ушћа Ситнице до Вуковачког моста, починио штету која има значајан негативан утицај на достизање или одржавање повољног статуса заштићених врста и природних станишта предметног подручја, као и издашност изворишта Боље сестре.“

Нажалост, сви у Црној Гори виде директну повезаност експлоатације пијеска и шљунка и пада издашности изворишта Боље сестре осим Стручни тим за давање мишљења о Главном пројекту о одређивању и одржавању зона и појасева санитарне заштите за извориште „Боље сестре” регионалног водовода Црногорско приморје, који је именовала Управа за воде. Умјесто да се прихвати наведени Главни пројекат који је заснован на научним истраживањима од стране Стручног тима исти је оспорен због става, односно убјеђења да експлоатација пијеска и шљунка у зонама санитарне заштите изворишта Боље сестре не утиче на издашност овог изворишта.

Регионални водовод, такође очекује да ће Заштитник имовинско правних односа Црне Горе обезбиједити не тако малу надокнаду штете коју је претрпио и коју ће трпјети и у наредним годинама, наведено је у саопштењу Одбора директора РВ Црногорско проморје које потписује предсједник Зоран Лакушић.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here