Расписан конкурс за суфинансирање школарине на мастер и докторским студијама

Министарство просвјете, науке и иновација објавило је конкурсе за суфинансирање школарине на мастер и докторским студијама у земљи и иностранству и путних трошкова за студијске боравке у иностранству.

Када је ријеч о суфинансирању мастер студија, Министарство ће дотирати школарину за 40 кандидата уписаних у прву годину мастер студија у земљи и  иностранству студијске 2023/2024. године, и то по највише 8 из области: природно-математичких, техничко-технолошких, медицинских, пољопривредних, друштвених и хуманистичких наука, кандидатима који по правилу испуњавају сљедеће услове:
– да имају просјечну оцјену на основним студијама најмање 9,00 и специјалистичким студијама најмање 9,00 (друштвене и хуманистичке науке), односно најмање 8,50 на основним студијама и најмање 8,50 на специјалистичким студијама (остале науке);
– да имају препоруке два професора;
– да посједују знање једног свјетског језика;
– да немају у потпуности покривене трошкове школарине из других извора (документовати овјереном судском изјавом); и
– да су држављани Црне Горе.

Кандидатима ће се суфинансирати школарина у износу до 750 еура.

Уколико се пријави више кандидата из једне области наука, а имају испуњен услов који се односи на просјечну оцјену, односно индекс успјеха, приоритет ће имати кандидати с већом просјечном оцјеном, односно индексом успјеха.

Конкурс за ове намјене отворен је до 25. јула 2024. године.

Министарство просвјете, науке и иновација ће суфинансирати школарину за 34 кандидата уписаних у прву годину докторских студија у земљи и иностранству студијске 2023/2024. године, и то по највише седам из области: природно-математичких, техничко-технолошких, медицинских, пољопривредних, друштвених и хуманистичких наука, кандидатима који по правилу испуњавају сљедеће услове:
– да имају просјечну оцјену на основним студијама најмање 9,00, специјалистичким студијама најмање 9,00 и мастер студијама најмање 9,00 (друштвене и хуманистичке науке), односно најмање 8,50 на основним студијама, најмање 8,50 на специјалистичким студијама и најмање 8,50 на мастер студијама (остале науке);
– да имају препоруке два професора;
– да посједују знање једног свјетског језика;
– да немају у потпуности покривене трошкове школарине из других извора (документовати овјереном судском изјавом); и
– да су држављани Црне Горе.

Кандидатима ће се суфинансирати школарина у износу до 1.500 еура.

Уколико се пријави више кандидата из једне области наука с истим просјеком оцјена, односно индексом успјеха, приоритет ће имати кандидати који имају већи просјек оцјена, односно индекс успјеха и већи број објављених научних радова.

Конкурс за ове намјене отворен је до 25. јула 2024. године.

Министарство просвјете, науке и иновација може суфинансирати путне трошкове за студенте с установа високог образовања у Црној Гори, и то:
– за студенте, добитнике стипендија за студијске боравке у 2024. години у минималном трајању од 21 дан, по основу програма мобилности. Изузетно, путни трошкови се могу суфинансирати за добитнике CEEPUS стипендије иако је студијски боравак краћи од 21 дан за љетње школе и истраживачке боравке.   Путни трошкови се суфинансирају једанпут у току једне календарске године;
– за наставно особље, добитнике CEEPUS стипендије, у минималном трајању од пет радних дана;
– добитнике стипендија страних влада за 2024/2025. годину, које се реализују преко Министарства просвјете, науке и иновација. Путни трошкови за добитнике стипендија страних влада се суфинансирају једанпут у току трајања једног циклуса школовања.

За програме мобилности и стипендије страних влада Министарство ће суфинансирати путне трошкове у износу до 200 еура.

Конкурс за ове намјене отворен је до 13. децембра 2024. године.

Текст Конкурса и пријавни формулари са списком документације коју је потребно доставити налазе се на интернет страници Министарства просвјете, науке и иновација

Пријаве с потребном документацијом достављају се на адресу: Министарство просвјете, науке и иновација, Дирекција за високо образовање, Ул. Вака Ђуровића б.б., 81000 Подгорица, Архива – канцеларија број 6

Контакт:
– суфинансирање школарине на мастер и докторским студијама; мејл адреса: marija.djurisic@mp.edu.me
– суфинансирање путних трошкова за добитнике стипендија страних влада и путних трошкова за студијске боравке у иностранству – CEEPUS, билатералне стипендије и сл; мејл адреса: krsto.vukadinovic@mp.edu.me

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here