Позив за израду идејних рјешења за дионицу брзе саобраћајнице од Херцег Новог до Будве

„Монтепут“ је расписао јавни позив за израду идејних рјешења за дионицу брзе саобраћајнице од Херцег Новог до Будве, преко Бококоторског залива.

Сврха израде техничке документације је испитивање алтернативних коридора брзе саобраћајнице и њеног повезивања са осталим дјеловима главне путне мреже. Почетак брзе саобраћајнице је у зони Дебелог бријега, затим преко залеђа Херцег Новог долази до Тивта или Котора, и везује се на дионицу чији је коридор јединствен од зоне Братешића ка Будви.

С обзиром на ограничења која се односе на подручје града Котора, пројектант има задатак да анализира све потенцијалне варијанте повезивања приморских градова, преко Бококоторског залива.

Потребно је да се сагледа природно и културно-историјско подручје Котора како би се очувала његова изузетна универзална вриједност у складу са свјетском баштином.

У претходном периоду урађена је техничка документација која се бавила само појединим варијантама наведених коридора брзе саобраћајнице, па је потребно урадити идејна рјешења и за оне потенцијалне варијанте за које техничка документација не постоји. До сада урађена документација представља полазну основу на основу које ће се радити идејна рјешења, а коју ће инвеститор доставити изабраном пројектанту.

Потребно је да пројекатант анализира ширу област. Важно је водити рачуна о везама магистралног пута са брзом саобраћајницом, односно повезаности са аеродромом Тиват, као и градом Котором.

Ова документација би требало да послужи као основ за коначно опредјељење положаја овог коридора у Предлогу Просторног плана Црне Горе, као и за будуће одлуке Владе Црне Горе за даљи план улагања у саобраћајну инфраструктуру.

При изради идејних рјешења мора се водити рачуна о просторно-планским аспектима у смислу избора оптималне трасе, локације и концепције денивелисаних раскрсница, наплатних рампи, локације пратећих и функционалних садржаја, еколошким аспектима, постојећој инфраструктури, постојећим културним добрима, вјерским објектима и свим осталим објектима који могу бити релевантни за доношење коначне одлуке о позицији трасе.

Пројекат израде идејних рјешења за дионицу брзе саобраћајнице од Херцег Новог до Будве представља важан корак ка модернизацији саобраћајне инфраструктуре у Црној Гори.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here