Позив на презентацију нових мјера подршке инвестицијама за развој руралног туризма

Општина Херцег Нови

Из Секретаријата за туризам, економски развој и инвестиције ОХН позивају заинтересоване кориснике мјера подршке инвестицијама за развој руралног туризма, на презентацију која ће бити одржана у петак, 9. фебруара у 10.00 часова у Великој сали СОХН.

Презентацију организује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде поводом почетка имплементације ИПАРД ИИИ програма, а први јавни позив за мјеру 7 – Диверзификација газдинстава и развој пословања, подмјера 7.1 Подршка инвестицијама за развој руралног туризма биће објављен крајем фебруара и трајаће 60 дана.

Право коришћења имају физичка лица, као носиоци породичног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, најкасније до дана објаве јавног позива и правна лица – микро и мала предузећа, која су основана или послују у руралним подручјима и која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, најкасније до дана објаве јавног позива.

Мјере подршке односе се на инвестиције чија укупна вриједност прихватљивих трошкова износи од 10 000 до 200 000 еура, без ПДВ-а.

Прихватљиве инвестиције су:
– Изградња и/или реконструкција и/или опремање комплементарних угоститељских објеката за пружање услуга смјештаја;
– изградња и/или реконструкција и/или опремање објеката за припремање хране и пића, уређење туристичке инфраструктуре;
– инвестиције и третман отпада и пречишћавање отпадних вода и инвестиције у производњу енергије из обновљивих извора.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here