Повећање накнада пописивачима и инструкторима

Влада је донијела Одлуку о измјенама Одлуке о висини и распореду средстава пописним комисијама за финансирање пописа становништва, домаћинстава и станова у 2023. години.

Основи разлог за доношење ове одлуке, како је наглашено у дискусији, је потреба да се обезбиједи довољан број учесника у Попису, додатном стимулацијом, односно повећањем надокнаде за њихов рад. Накнаде се повећавају предсједнику, члану пописне комисије, инструктору и пописивачу, а укупна средства за ту намјену износиће до 6 560 755 еура.

Ова Одлука ће ступити на снагу даном објављивања у „Службеном листу Црне Горе”, како би се кроз расписани јавни оглас што прије обезбиједио довољан број учесника за успјешно извршавање послова и задатака у предстојећем Попису.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here