ПОЧЕЛA ИЗРАДA НАЦИОНАЛНЕ ПРОЦЈЕНЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА


Директорат за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова почео је израду Националне процјене ризика од катастрофа, која ће указати на све ризике који угрожавају људе, материјална и културна добра, као и животну средину, а наведени документ биће завршен крајем године.
Начелник Дирекције за цивилну заштиту и смањење ризика од катастрофа у Министарству унутрашњих послова, Љубан Тмушић, појаснио је да је документ о процјени ризика врло значајан и да ће обухватити детаљну анализу ризика као као што су: земљотреси, клизишта, одрони, поплаве, техничко-технолошке несреће, пожари, заразне болести, климатске промјене, заштита критичне инфраструктуре итд.
“Кроз израду сценарија и одређених матрица тачно ћемо знати који ризици мање, а који више угрожавају грађане и животну средину Црне Горе. Сигуран сам да ћемо бити задовољни како је документ израђен, јер имамо, апсолутно, стручњаке који су у Црној Гори препознати за израду оваквих и сличних докумената”, истакао је Тмушић на састанку поводом израде Националне процјене ризика од катастрофа Црне Горе.
Црна Гора као држава кандидат за улазак у Европску унију има обавезу процјењивања ових ризика, те достављања Европској комисији података о ризицима, у складу са дефинисаним Смјерницама за процјену и мапирање ризика за управљање катастрофама Европске комисије. Европска комисија, тј. Генерални директорат за цивилну заштиту и активности хуманитарне помоћи одобрио је Црној Гори финансирање овог пројекта.
Директорат за ванредне ситуације МУП-а формирао је радне групе ради израде Процјене ризика, а у изради овог документа учествоваће 95 стручњака из различитих државних органа, органа државне управе, јединица локалне самоуправе, невладиних организација и академске заједнице.
Документ ће идентификовати ризике који угрожавају људе, материјална и културна добра и животну средину у Црној Гори, а потом и капацитете који су на располагању за смањење нивоа ризика и потенцијалних ефеката катастрофа.
Завршетак пројекта, који је подржала ЕУ, очекује се половином децембра ове године, након чега ће документ бити достављен на разматрање представницима Европске комисије.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here