ЈПМД: СТРАТЕГИЈА ПОКАЗАЛА ДА ЦРНОЈ ГОРИ НЕДОСТАЈЕ 300 ХИЉАДА КВАДРАТА ПЛАЖА

Фото: Илустрација

Јавно предузеће за управљање морским добром Црне Горе је, поступајући сагласно Законом утврђеним надлежностима, препознало проблем недостатка плажних површина и потребу интензивнијег развоја купалишта као битног сегмента туристичке понуде и у циљу квалитетног приступа рјешавању проблема, ангажовало конзорцијум који чине „Хотелско и дестинацијско савјетовање“ д.о.о из Загреба, Факултет за менаџмент у угоститељству и туризму из Опатије, Урбанистички институт Хрватске д.о.о. из Загреба и друштво „Профицискор“ д.о.о. из Загреба, који је урадио Стратегију одрживог управљања плажама у Црној Гори.

-Наведена Стратегија одрживог управљања плажама у Црној Гори (од августа мјесеца 2017. године) је, поред осталог, дала правце даљег развоја, унапређења, тематизације и стандардизације плажа на црногорској обали. У својим полазним констатацијама, Стратегија је садржала и то да ће Црној Гори у следећих пет година недостајати минимално 300.000 м2 плажа за нормално одвијање туристичке сезоне.

Наведена Стратегија потврдила је опредјељење Јавног предузећа да у свим наредним активностима давања у закуп/на коришћење дјелова морског добра, како дугорочним тако и краткорочним, приоритет морају имати плаже/купалишта.

Сагласно тој стратегији, Јавно предузеће за управљање морским добром је, у складу са важећом планском документацијом, од 2018. године расписало 36 јавних позива за закуп обале за изградњу нових купалишта према планским документима .

Истичемо да поступак јавног расписа, осим уредне планске документације, подразумијева сагласности локалних самоуправа, надлежних институција, а затим ресорних Министарстава и, у коначном, Владе Црне Горе.

Новостворене вриједности су власништво државе Црне Горе, те као такве представљају јасан јавни интерес, односно добро у јавној употреби, што је и прецизно наведено у сваком појединачном уговору.

Такође, овим путем желимо нагласити да ово Јавно предузеће, осим поменутог, паралелно ради на обезбјеђивању значајних средстава преко међународних фондова, како би се максимално успјешно реализовали пројекти ревитализације пет јавних плажа (Могрен, Пржно, Петровац, Сутоморе, Жукотрлица), од којих је само за Сутоморе и Жукотрлицу неопходно обезбиједити око 13 милиона еура.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here