Impressum

Upoznajte i kontaktirajte našu redakciju.

Impressum Јавног Радио Дифузног Сервиса
Радио Телевизије Херцег Нови
Његошева ББ, Дворана Парк

Уредница:
Жељка Контић

Контакт Email:
redakcija@rthn.co.me

televizija.hn@gmail.com

Оснивач:
Општина Херцег Нови

ПИБ: 02033429

Преношење или преузимање текста је дозвољено само уз навођење извора испод наслова уз обавезно назначење линка са напоменом „цијели тескт можете прочитати на порталу „ЈРДС РТХН„. 

Преузимање фотографије са портала rthn.co.me је могуће само уз претходну дозволу аутора уз навођење извора испод фотографије.