Спреман нови Закон о планирању простора

Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма припремило је и дало на јавну расправу Нацрт закона о планирању простора.

Кључне новине Нацрта закона о планирању простора односе се на децентрализацију послова планирања простора, институционализацију израде планских докумената, поступак израде планских докумената, смањење административних процедура при спровођењу планских докумената, обављање дјелатности, грађевинско земљиште, инспекцијски надзор.

Децентрализација послова планирања предвиђа да се плански документи израђују и доносе као државни плански документи и локални плански документи. Као државни плански документи Нацртом су предвиђени Просторни план Црне Горе, просторни план подручја посебне намјене и државни план детаљне регулације, а као локални плански документи предвиђени су просторно–урбанистички план локалне самоуправе, локални план детаљне регулације и урбанистички план. 

 У оквиру спровођења планских докумената кључна новина је успостављање Геопортала Министарства, са урбанистичко –техничким условима, са кога ће се УТУ моћи преузимати непосредно.

Закон о планирању простора је један од системских, а тиме и најважнијих закона којим се уређује ова област, стога позивамо јавност да у што већем броју узме учешћа у јавној расправи. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here