Трећи Јавни позив за давање у закуп сезонских објеката и локација

Дирекција за имовину и заступање Општине Херцег-Нови објавила је трећи Јавни позив за давање у закуп објеката и локација за постављање привремених објеката сезонског карактера путем јавног надметања, за период од 1. јуна до 1. октобра ове године, у Игалу и Херцег-Новом.

-Заинтересовани могу обавити увид у предметне локације у канцеларији број 88 на трећем спрату – Секретаријат за просторно планирање и изградњу Општине Херцег-Нови, у вријеме пријема странака. Право учешћа на јавном надметању имају сва физичка и правна лица, која доставе благовремену и комплетну документацију и доказ о уплаћеном депозиту у износу од 100 еура на жиро рачун Главног трезора Општине Херцег Нови, број: 510-208-95, уз напомену да је уплата на име „депозита за учешће на јавном надметању“.

Рок за подношење понуда је 29. мај, а идућег дана ће бити јавно надметање.

-Понуде се достављају у затвореним ковертама на адресу: Општина Херцег Нови, Дирекција за имовину и заступање, са назнаком „Пријава за надметање за закуп локације под редним бројем – не отварај”, закључно са 29.05.2023.године до 14:00 сати, док траје пријем писмена у Грађанском бироу Општине Херцег-Нови. Регистрација учесника ће се обавити 30.05.2023.године у 8:45 часова у Великој сали Општине Херцег-Нови, док ће јавно надметање – аукција бити одржана истог дана са почетком у 9:00 часова у Великој сали Општине Херцег-Нови, у присуству пријављених и регистрованих учесника за надметање.
Заинтересовани ближа обавјештења могу добити непосредно у канцеларијама Дирекције за имовину и заступање Општине Херцег-Нови од 7:30 до 11:00 часова, или путем е- маила: olga.stanisic@hercegnovi.me, као и на сајту Општине Херцег Нови.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here