МУП ЦГ: Број бирача 543.599 у бирачком списку Црне Горе

 Поводом Одлуке Предсједника Црне Горе, господина Мила Ђукановића, о расписивању пријевремених избора за посланике у Скупштини Црне Горе, број: 01-235 од 17. марта 2023. године, а сходно којој ċе се исти одржати 11. јуна 2023. године, у складу са овлашћењима из члана 16 Закона о бирачком списку, Министарство унутрашњих послова обавјештава сљедеће: Број бирача у бирачком списку Црне Горе по коме су одржани претходни избори 19. марта 2023. године је: 542.154;

Број бирача у бирачком списку Црне Горе на дан 24. март 2023. године је: 543.599.

 Увид у бирачки списак, бирач може остварити лично, на шалтерима подручних јединица и филијала за управне послове, држављанство и странце овог Министарства, сваким радним даном (од понедјељка до петка) у термину од 08 до 14 сати, уз важећу личну карту или путну исправу (пасош), осим у Подручној јединици за управне послове, држављанство и странце Подгорица, гдје се увид у бирачки списак, на претходно наведен начин може остварити у периоду од 08 до 17 сати.

– Приликом непосредног увида, бирач може затражити промјену података уписаних у бирачки списак.

– Бирач може извршити увид у бирачки списак директно и преко интернет портала www.biraci.me  На том порталу, грађанин уносом броја личне карте или путне исправе може провјерити да ли је убирачком списку и на којем бирачком мјесту гласа. Обзиром на то да је тачност адресе на којој грађанин живи важна за тачност бирачког списка, на порталу је остављена могућност подношења електронског захтјева за промјену адресе у оквиру општине у којој има пријављено пребивалиште. Такође, грађанин захтјев за промјену адресе може поднијети и лично, на шалтерима подручних јединица и филијала за управне послове, држављанство и странце Министарства унутрашњих послова, у општини у којој има пријављено пребивалиште.

– Бирачи који посједују електронску личну карту издату након 30. марта 2020. године, увид у бирачки списак могу извршити директно и преко интернет портала  https://e.servis.mup.gov.me  употребом цертификата за електронску идентификацију који је уграђен у електронску личну карту.Такође, бирачи употребом цертификата за електронску идентификацију и цертификата за квалификовани електронски потпис који су уграђени у електронску личну карту издату након 30. марта 2020. године, путем горе наведеног интернет портала https://e.servis.mup.gov.me  могу електронским путем извршити и промјену адресе у оквиру општине у којој имају пријављено пребивалиште.

Напомињемо да је, а како би грађанин био у могућности извршити увид у бирачки списак на описан начин, неопходно претходно извршити активацију цертификата у електронској личној карти. Упутство о начину активирања цертификата налази се на интернет страници  https://ca.elk.gov.me .

 – У бирачки списак уписују се држављани Црне Горе који имају бирачко право, а након доношењаодлуке о расписивању избора и лица која бирачко право стичу најкасније на дан избора, према мјесту пребивалишта, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Црне Горе.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here