Мали оглас: Давање у закуп школске кухиње у ОШ „Дашо Павичић“

ЈУ Основна школа „Дашо Павичић“ Херцег Нови, о б ј а в љ у ј е ЈАВНИ ПОЗИВ број  443 – 2023 за прикупљање понуда за давање у закуп простора за школску кухињу.

1.  Предмет закупа: Уређени дио хола прилагођен за школску кухињу, површине 25m², висине 3,4m, у приземљу матичне школе на Топлој у Херцег Новом, Ул. Пут Партизанских мајки бр. 12, ЛН 463, кат парц. 1300/1 КО Топла.

Период закупа: двије наставне године.

Намјена простора: за продају прехрамбених артикала за дјечју ужину, млијечних и безалкохолних напитака, ученицима и наставницима ове Школе.

Минимални износ цијене закупа је 1000,00 € (хиљадуеура) мјесечно.

Јавно отварање понуда, коме могу присуствовати заинтересовани понуђачи или њихови пуномоћници, биће одржано дана 16.03.2023. године, са почетком у 12,00 сати, у канцеларији секретаријата.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here